Nepotřebuje vaše dítě brýle?

Nepotřebuje vaše dítě brýle?
Amblyopie nebo také tupozrakost je funkční vada zraku, která se projevuje jako snížená zraková ostrost.

Je způsobena útlumem zrakového vnímání a nepřítomností zrakového vjemu. Vada většinou postihuje jen jedno oko a velmi často vzniká jako funkční komplikace šilhaní. Tento zdravotní problém postihuje více než tři procenta dětí. Dá se sice léčit, ale pro úspěch je nezbytné začít co nejdříve, ideálně do pěti let věku dítěte.

Když člověk vidí dobře, pozorovaný předmět se zobrazuje na sítnicích obou očí a mozek oba obrázky spojuje do jednoho prostorového obrazu. Pokud je obraz z jednoho oka méně ostrý, mozek dostává dva rozdílné obrazy, a tak zrakové podněty ze slabšího oka vyřadí, aby nerušily obraz vytvořený zdravým okem. Zkrátka mozek zpracovává pouze obraz z oka, které zobrazuje sledovaný předmět správně.

Slabší oko mozek postupně potlačí a nepoužívá ho. Díky tomu oko ztrácí zrakovou schopnost a stává se tupozrakým. Ptáte se, čím může být tupozrakost způsobena? Je to třeba šilháním, ale také vrozenou kataraktou a jinými chorobami oka, vyšší refrakční vadou na jednom oku, nebo také astigmatismem či velkým rozdílem v dioptrických vadách obou očí.


Jak vypadá léčba

Je velice důležité, aby vada byla včas rozpoznána a s léčbou se začalo co nejdříve. Podmínkou úspěchu je zahájit léčbu včas. Nejlépe do pěti let věku dítěte, kdy ještě není vývoj zrakového systému dokončen. Čím je dítě starší, tím pomalejší je obnova zrakových funkcí, a tím více klesá pravděpodobnost úplného vyléčení. V dospělosti funkci zrakových center již nijak ovlivnit nelze.

 


„Tupozrakost je jedním z hlavních důvodů, proč dítěti předepsat brýle. Brýle se nepředepisují podle subjektivního hodnocení dítěte, tj. s jakými dioptriemi vidí lépe. Brýle u dětí se zásadně předepisují na základě tzv. cykloplegie. Cykloplegie je roztažení zorničky a povolení ostřícího svalu do blízka kapkami (většinou se čeká asi 45 minut), následuje proměření dioptrií přístrojem-autorefraktorem a předepsání brýlí. Důležité je uvědomit si, že nasadíme-li tupozrakému dítěti brýle, tak na ně zpočátku nijak dobře nevidí. Je proto dobré, aby byli rodiče instruováni, že i přesto má nošení brýlí smysl,“ vysvětluje MUDr. Eva Jerhotová.


Jak poznáte tupozraké dítě?

Vadu na očích nijak nepoznáte, ale můžete si všímat chování dítěte. Tupozraké dítě může sklánět hlavu na stranu, mhouří oči, přivírá jedno oko. Většinou tyto děti bývají nemotorné, často zakopávají, vráží do věcí, mají problém zachytit míč apod. A do některých her se proto velmi nerady zapojují.


Kdy navštívit očního lékaře?

Pravděpodobně se svým dítětem pravidelně dochází na preventivní prohlídky k dětskému lékaři, ten by měl základní oční vyšetření provádět a na případné odchylky upozornit. Máte-li v rodině oční vady, šilhání či tupozrakost, je ideální navštívit lékaře v 18- 24 měsících věku dítěte. A to i tehdy, pokud dítě žádné zjevné potíže nemá. V každém případě byste měli k očnímu lékaři zajít preventivně před dosažením čtvrtého roku věku. Pokud dítě šilhá (občasné šilhání jednoho oka do šesti měsíců se považuje za normální), návštěvu lékaře neodkládejte.


Když se tupozrakost neléčí

Pokud tupozrakost není včas léčena, dochází k trvalému postižení zraku, přičemž vada je v dospělosti neodstranitelná. Dochází ke ztrátě prostorového vidění, člověk často vidí jako přes matné sklo, prakticky se stává jednookým. To pak velmi ovlivňuje kvalitu života a může způsobovat velké omezení v činnostech, sportu, zájmech a samozřejmě později také v zaměstnání, neboť tupozraký člověk nekterá zaměstnání vykonávat nemůže.

Připravila: Zuzana
Foto: iStock
31.1. 2017