Oči a makulární degenerace: co mají společného?

Oči a makulární degenerace: co mají společného?
Vyšší věk, špatné složení stravy, ale i kouření nebo opalování – to vše může určitou mírou přispět ke vzniku takzvané věkem podmíněné makulární degenerace. Pokud by se neléčila, hrozí až slepotou. Co s tím? V první řadě je třeba myslet na prevenci.

Zmiňovaná choroba se diagnostikuje u lidí ve věku 50 let a více. Jak se projevuje? „Věkem podmíněná makulární degenerace (dále jen VPMD) je progresivní onemocnění, které postihuje střední část sítnice a způsobuje postupnou ztrátu centrálního vidění,“ uvádí MUDr. Ivan Fišer, primář vitreoretinálního centra Evropské oční kliniky Lexum.

Choroba dvou tváří

Dodnes není stoprocentně jasné, proč vlastně VPMD vzniká. Přesto lékaři v průběhu času potvrdili, že na vzniku této choroby se kromě genetických dispozic může podílet například vyšší věk, cévní onemocnění, stravovací návyky, působení slunečních paprsků a jiné.


VPMD má dvě formy: suchou a vlhkou.

Právě to je dostatečně pádný důvod k tomu, abyste nepodceňovali prevenci a raději už ve věku 45 let a výe pravidelně navštěvovali očního lékaře. I když si myslíte, že vidíte jako rys a k návštěvě specialisty není důvod.

Co potvrzují statistiky

Léčebné možnosti

„Léčba VPMD spočívá v podávání nitroočních injekcí protilátek proti růstovému faktoru. Preparáty používané v posledních 8 letech mají maximální účinnost při měsíční frekvenci podávání. Dostávat do oka injekce každý měsíc však není příjemné, navíc je zatížené určitou mírou rizika. Proto oftalmologové i pacienti uvítali, že se v ČR v letošním roce připravuje nová možnost léčby,“ uvádí MUDr. Fišer.

(Nejen) jídlem k lepšímu vidění

 

Připravila: Marcela
Foto: Bayer
14. 6. 2017