Medicína

Co je scintigrafie? Podrobné vyšetření kostí

Sbírání lístečků

Má-li Váš lékař u Vás podezření na změny v kostech při nádorovém onemocnění, podezření na metastázy, zlomeninu, kostní zánět a podobně, pak je jednou z alternativ vyšetření pomocí scintigrafie, díky které se objeví např. kostní procesy, které jiným vyšetřením zobrazit nelze.

Díky tomuto vyšetření lze včas odhalit nádor nebo metastáze a tím včas zahájit vhodnou léčbu. Kromě odhalení onemocnění lze scintigrafií sledovat úspěšnost terapie.

 

Co znamená scintigrafie?

Jedná se o tzv. fyzikálně-elektronickou metodu, která prostorově zobrazí rozložení radioaktivní látky v těle. Toho se docílí tak, že se pacientovi podá nitrožilně radiofarmakum. Při vyšetření se používá záření gama, které tato látka vyzařuje.

Scintigrafie patří mezi nejčastější metody, které se provádějí na pracovištích nukleární medicíny. Jedná se o bezbolestné zobrazovací vyšetření, při kterém se používá radioaktivní látka a přístroj, který je schopen radiofarmakum zobrazit v lidském těle.

 

Co se při vyšetření používá?

Při vyšetření je zapotřebí gamakamera, což je přístroj ve tvaru kvádru, který je připevněný na pohyblivém stojanu. Tento přístroj je napojen na vyhodnocovací zařízení. Výsledek z vyšetření se pak zobrazí na počítači a snímky se poté vytisknou.

Dále je nutné při vyšetření použít rovněž radioaktivní látku. Nejčastěji se používá technacium, thalium, krypton apod. Některá radiofarmaka se aplikují do žíly, jiná se vdechují. Vždy záleží na konkrétním typu vyšetření.

 

Rizika scintigrafie

Toto vyšetření není pro pacienty nebezpečné. Pacientovi se podá nitrožilně ve velmi malém množství radioaktivní látka. Scintigrafie se neprovádí především u těhotných žen. Vyšetření je možné však provést u kojících žen, avšak je nutné, aby žena kojení na nějakou dobu přerušila.

 

Typy scintigrafie

Scintigrafii je možné rozdělit na dvě skupiny – statickou a dynamickou. Při statické scintigrafii se provádí pouze jeden snímek a někdy i více snímků v dlouhém časovém rozmezí. U dynamické scintigrafie se provádí taktéž více snímků, na rozdíl však od scintigrafie statické jsou vyhotoveny v krátkém časovém rozmezí. Díky tomu pak lékař vidí, jak radiofarmakum putuje organismem.

Planární scintigrafie je metodou, která zobrazuje dvojrozměrný obraz radioaktivní látky v konkrétní oblasti v těle. 

 

Scintigrafie kostí

Scintigrafie kostí se provádí z důvodu podezření na změny v kostech. Díky tomuto vyšetření lze najít kostní metastáze různých nádorů, metastáze při úrazech, zánětech či jiných onemocněních. U scintigrafie kostí se nejčastěji používají fosfátové komplexy. U tohoto vyšetření není nutná žádná příprava. Doporučuje se však zvýšeně pít. Radiofarmakum se před vyšetřením pacientovi aplikuje do žíly a po 2 – 3 hodinách od podání látky se zhotoví snímky.


Scintigrafie plic

Tato metoda má velký význam v diagnostice plicní embolie. U ventilačně-perfuzního scanu pacient vdechne radiofarmakum a poté se provedou snímky plic. Díky aplikaci radioaktivní látky se na snímcích ukáže, jaké části plic jsou vzdušné, a které nedýchají. Při perfuzním scanu se pacientovi aplikuje radioaktivní látka do žíly a poté se na snímcích sleduje průtok krve plícemi.

 

Scintigrafie štítné žlázy

Zvětšení štítné žlázy nebo vznik uzlů je i v dnešní době jedním z velmi častých onemocnění. Přesné určení, zda jde o uzly „studené“ nebo „horké“, je možné teprve po provedení scintigrafie štítné žlázy. Jedná se o zobrazovací metodu z oboru nukleární medicíny, která zobrazuje prostorové rozložení látek v žlázách.

 

Průběh vyšetření

Před vyšetřením je pacientovi podána injekcí radioaktivní látka. Doba snímání se pohybuje od 2 do 48 hodin. Samotné vyšetření pak probíhá tak, že si pacient lehne na vyšetřovací stůl a bude klidně ležet. Gamakamera na přístroji snímá aktivitu látky v kostech zhruba jednu hodinu. Při vyšetření je možné se zaměřit jak na konkrétní místa, tak i na celé tělo.

 

Výsledky vyšetření

U vyhodnocených snímků se místa aktivity radioaktivní látky zobrazí barevně. Za normálních okolností nejsou v kostech žádná viditelná místa. U míst, u kterých došlo k akumulaci radioaktivní látky, se jedná o hojící se zlomeninu, přítomný nádor či infekci.

Komerční prezentace
Foto: archiv firmy
24. 6. 2020

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků