Medicína

Děti a sport: přínosná je pohybová pestrost

Sbírání lístečků

.Pohyb by měl být součástí každodenního života všech, nejen dětí, protože představuje tu nejlepší prevenci. Jaký sport je pro děti vhodný?

Dětství a dospívání jsou klíčová období, kdy se s biologickým i psychomotorickým vývojem utváří a formují také postoje dětí k pohybovým aktivitám. Pravidelný pohyb, ať už v rámci organizovaných nebo volnočasových činností dětí, tak příznivě ovlivňuje i jejich aktivitu v následné dospělosti,“ říká doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., proděkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, a upřesňuje: „Pro školní děti ve věku 6–11 let odborníci doporučují pohybové aktivity alespoň střední intenzity po dobu nejméně 90 minut denně. V tomto věku by se měl upřednostňovat všestranný pohybový rozvoj s osvojováním základů mnoha druhů sportovních aktivit, jako je jízda na kole, bruslení, lyžování, šplhání, vodní aktivity včetně plavání nebo mermaidingu, základní gymnastika aj.“

Přínosy pohybu

Systematicky vedená pohybová aktivita zlepšuje společenskou konektivitu a kvalitu života. Pozitivně ovlivňuje duševní zdraví včetně celkové osobní pohody, přispívá k udržení optimální tělesné hmotnosti.

Sledování váhy není zdaleka tak důležité jako pravidelný pohyb. To platí pro dospělé stejně jako pro děti. I kdyby mělo dítko pár kilo navíc, protože mu zkrátka chutná, pokud sportuje, bude na tom po zdravotní stránce mnohem lépe než hubeňour, který jen sedí doma na gauči a skoro vůbec se nehýbe,“ upozorňuje fyzioterapeutka Mgr. Zuzana Havlíková. „Rodiče by se měli snažit především o to, aby děti měly z pohybu radost a samy ho vyhledávaly. A jestli budou v některém období trochu baculatější, nevadí, ony se z toho zase vyběhají. Pozor ale, aby rodiče dětem pohyb neznechutili. Určitě by neměly vnímat sportovní aktivity jako to jediné, co vede k tělesné redukci, a proto musí běhat kolečka,“ varuje Mgr. Havlíková.

Sportovní aktivity pro děti

V rámci specializace není kam spěchat, v dětském věku je přínosnější pohybová pestrost a všestrannost. To však neznamená zakazovat dítěti například tenis. Pokud si ho oblíbí, ať hraje tenis a jednostranné zatěžování těla kompenzuje nějakou symetrickou aktivitou. Což může být lezení, plavání i další sporty, u kterých se zapojí obě poloviny těla. Mají-li se děti naučit, že pohyb přispívá ke zdraví a je zcela přirozenou součástí života, do 10 let věku je pro ně nejvhodnější kombinace různých sportů formou kroužků, například jednou týdně atletika, jednou týdně gymnastika, jednou týdně vodní sporty. Děti tak získají dovednosti z různých sportovních aktivit, které přispějí k jejich celkové koordinaci i šikovnosti.

Mezi preferované pohybové aktivity, a to u chlapců i dívek, patří plavání, plavání s ploutvemi, mermaiding a další vodní sporty. Plavecké aktivity jsou skvělým sportem pro všechny generace, jejich zdravotní benefity jsou zcela zřejmé a prokazatelné. Plavání rovnoměrně posiluje svalstvo celého těla a zvyšuje výkonnost, což může mít velmi příznivý vliv na stav pohybového aparátu, především na odstranění bolestí zad nebo rozhýbání kloubů. Plavání také posiluje srdce a může zlepšit i vitální kapacitu plic. Má obrovský význam při rehabilitaci i na uvolnění psychického napětí,“ vysvětluje doc. Svozil.

Připravila: Pavlína Perlíková

Zdroj informací: athletics.carleton.ca/2014/impact-sport-development-children/, athletics.carleton.ca/2014/impact-sport-development-children/
Zdroj fotografií: Pixabay
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků