Medicína

Endometrióza: jak se projevuje a léčí

Sbírání lístečků

Endometrióza je bolestivé onemocnění s dosud ne zcela vyjasněným původem. Víte, jak se projevuje a zda se dá léčit?

Ženy s endometriózou trpí poměrně jasně definovanými příznaky – bolestivou menstruací, bolestmi při styku, pánevní bolestí chronického charakteru a poruchami plodnosti. Několik studií jednoznačně prokázalo, že endometrióza svými projevy snižuje sexuální spokojenost, narušuje intimní vztahy a snižuje sebevědomí žen trpících tímto onemocněním,“ připomíná psychiatr a sexuolog MUDr. Martin Hollý.

Endometrióza

Endometrióza je obvykle definovaná jako přítomnost funkčních žlázek, vyskytujících se normálně v dutině děložní, mimo jejich obvyklou lokalizaci v děložní dutině. Mimo děložní dutinu se žlázky dostanou především při menstruaci a mohou se usídlit v oblasti malé pánve. Jiná teorie předpokládá odlišný vznik. Na základě hormonálních vlivů, toxických vlivů prostředí a dalších se buňky v dutině břišní přeměňují právě v ložiska endometriózy. V současnosti převažují důkazy, že se jedná o multifaktoriální onemocnění ovlivněné genetickými, hormonálními, imunologickými a anatomickými faktory. Endometrióza je kvůli svému chování přirovnávaná k malignímu onemocnění. Protože se ale v organismu chová jinak, řadíme ji mezi nezhoubná ženská onemocnění. Endometrióza byla zjištěná ve všech tkáních lidského těla mimo srdce a slezinu. V současné literatuře se výskyt endometriózy u žen v různé formě odhaduje mezi 1 až 53 %,“ vysvětluje původ onemocnění doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.

Nevyřešené otazníky

Stále se neví, proč endometrióza postihuje některé ženy, a jiné ne. Vyskytuje se hlavně v takzvaném reprodukčním věku, ale samozřejmě existují výjimky potvrzující toto pravidlo (výskyt v období před první menstruací nebo po poslední menstruaci už byl také popsaný). A jak se choroba řeší?

Léčba endometriózy je dvojího typu, pomocí medikamentózních preparátů nebo chirurgická. Obě metody se mohou i vzájemně doplňovat, ostatně odborníci tvrdí, že neexistuje jediná účinná cesta. Chirurgické řešení spočívá v odstranění ložisek endometriózy nebo zabránění jejich růstu, kdežto léky pomáhají zmírňovat bolesti. Používají se nejen analgetika, ale i hormonální přípravky, které se podávají obvykle ve formě injekcí nebo tablet. Jednotlivé hormonální přípravky se liší nejen způsobem podání, ale také svou účinností a výskytem nežádoucích účinků,“ uvádí MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. .

Terapie

V současnosti neexistuje terapie, která by vedla k trvalému vyléčení endometriózy. Veškeré léčebné snahy směřují k úlevě od bolestí, ke zmenšení, vymizení či odstranění endometriotických ložisek, k zachování nebo obnově plodnosti, k zabránění návratu onemocnění a v neposlední řadě ke zlepšení kvality života pacientky,“ dodává MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Připravila: Věra Hájková

Zdroj informací: MUDr. Martin Hollý, doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc., MUDr. Robert Hudeček, Ph.D
Zdroj fotografií: Pexels
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků