Wellness

Mohendžodáro vrací ženu k její přirozenosti

Sbírání lístečků

Škol tantrických jóg je v Česku povícero. Mohendžodáro se zaměřuje mimo tělesných cvičení i na duchovní stránku ženy, respektive na její uvědomění si ženského já. Jedná se o pradávné cvičení pocházející ze stejnojmenného města, jehož trosky pomalu upadají v zapomnění v muslimském Pákistánu.

Jak už bylo předesláno v perexu: tantrických škol je v Česku celá řada, podobně jako lektorů. Než se podíváme na to, v čem se liší Mohendžodáro, udělejme si ještě malý exkurz do světa tantry. V Asii je rozvíjeno více aspektů tantry, směřují především k probuzení vyššího vědomí v člověku. Ovšem tantra nemá konkrétní cíl, už cesta duchovního růstu je svého druhu završením. Zahrnuje řadu obřadů, meditací, práci s dechem a dalších postupů. V západní civilizaci se však slovo tantra vžilo pouze pro sexuální aspekty tantry. Ty ovšem nejsou cílem, jsou mnohem více prostředkem k hlubšímu prožití svého já. Takovýto výklad je nutně zploštělý, nicméně dává alespoň malý vhled do velmi široké problematiky.

Škola tantrické jógy Mohendžodáro je určená primárně ženám. To je jeden z jejích význačných rysů, neboť některé školy tantry v Česku jsou určené párům. Mohenžodáro pracuje u žen se svaly pánevního dna, které jsou vlivem vývoje lidského druhu ochablé, což ženám způsobuje nemalé problémy. Z těch vážnějších jde o inkontinenci, kterou zapříčiňuje děloha tlačící po porodech na močový měchýř. Tato porucha jde sice napravit operativně. Úplně stejně se dá ale léčit cvičením Mohendžodára. Dochází totiž k posilování pánevního dna, které lépe odolává tlaku vnitřních orgánů. Podobně lze ovlivnit velice pozitivně také propadávání dělohy. Díky intenzivnímu prokrvení pomáhá cvičení Mohendžodára léčit také její záněty, záněty vaječníků a další nemoci ženských orgánů. Jejich výrazné ozdravení s sebou nese také další důležitý průvodní jev: upravení produkce ženských hormonů. Tantričky tak zůstávají do vysokého věku svěží. Dokladem toho je i jejich mladistvý vzhled. Úprava tvorby estrogenů je pak prospěšná zejména v klimakteriu.

Výše popsané pozitivní účinky jsou pouhým prvním stupněm celého systému cvičení Mohendžodáro. To totiž ve svých 9 pozicích kopíruje 3 různé životní cykly ženy (vždy ve třech asánách). První tři pozice mají účinek hlavně na rovině tělesné, další pracují i se srdcem, ve smyslu emocí a prožívání, a také s lidskou duší. Mohendžodáro je tak organickým živoucím celkem, kdy v harmonii pracuje jak s tělem a jeho problémy, tak s psychickou stránkou člověka, která je ostatně často i příčinou řadu tělesných neduhů. Tím, že se Mohendžodáro zaměřuje na otevírání ženské duše, na hledání vlastní přirozenosti a návratu k již zapomenutým rolím ženy jako léčitelky, rádkyně a dárkyně života, pomáhá žačkám najít rovnováhu. V tomto je Mohendžodáro výjimečné. Žačky a lektorky Mohendžodára, kterých je už na 3000 tisíce, jsou tak ženy plné vitality, života a radosti z něj.

Závěrem malého úvodu do tantrického cvičení Mohendžodáro se pojďme ještě na krátkou chvíli obrátit do historie. Ta je v případě Mohendžodára přinejmenším velmi čtivá. Jedná se totiž o původní staroindický rituál ještě z předvédské doby, tedy z doby předcházející zhruba roku 1500 před naším letopočtem, kdy byl sepsán nejstarší text véd. Mohendžodáro se tak řadí k původním náboženstvím světa, která hlásají přímé spojení člověka s Bohem skrze vlastní osobní zkušenost. V období rozkvětu Mohendžodára vládl kult bohyně Matky, kdy byla žena nejen pro svou schopnost rodit děti, ale i pro své spirituální zkušenosti oslavována. Dnešní Mohendžodáro však rigidně nelpí na starých rituálech. Současní lektoři jsou pro své žáky především inspirací. Jejich pomyslnou Matkou je Monika Sičová, která se na svých cestách po Indii Mohendžodáru naučila od indické ženy Amby. V rozvoji jí v Česku dál pomáhal lektor Igor Samotný, který je naučil práci se skupinami žáků. Cvičení Mohendžodáro za 10 let získalo řadu žaček, z některých se staly i lektorky. Kurzy mají 3 úrovně a jsou akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. 

Připravila: Zuzana
Foto: Archiv
11.11. 2016

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků