Medicína

Musíte do nemocnice? Víme, na co máte právo!

Sbírání lístečků

Málokomu se chce pobývat v nemocničním zařízení, ale někdy to zkrátka jinak nejde. Svoje obavy však můžete do určité míry omezit alespoň tím, že budete předem vědět, na co se můžete zeptat, na co máte morální právo.

Obecně existuje povinnost zdravotníků informovat každého pacienta o jeho právech. Otázkou pak zůstává, jak se tato povinnost v daném zdravotnickém zařízení konkrétně řeší. A protože nejčastěji přicházíte do kontaktu se zdravotními sestrami, je logické, že ony budou patrně těmi prvními, které se svými dotazy oslovíte. Obvykle platí, že sestra má sdělit nově přijímaným pacientům, jakým způsobem se můžou seznámit se svými právy.

Jak uvádí Alena Šmídová, hlavní sestra MZ ČR, práva pacientů jsou závazná morálně. Teoreticky je slibuje většina zdravotnických zařízeních, avšak jejich praktické naplňování má lidově řečeno mezery. „Zdravotníkům jsou práva pacientů všeobecně známá. Přesto se domnívám, že především důsledným vyžadováním těchto norem ze strany pacientů a jejich blízkých lze dosáhnout postupného zlepšení postoje zdravotníků v široké praxi,“ dodává odbornice.

Na co máte například právo?

 • Podílet se na rozhodování o péči, která vám bude poskytnutá, pokud o to budete mít zájem. Nemusíte se na těchto rozhodnutích sami podílet, ale máte možnost zvolit si pro tento účel příbuzného, přítele nebo jinou osobu.
 • Být srozumitelně poučený o všech prováděných výkonech – pokud s nimi nesouhlasíte, nebudou se realizovat. Pozor! Toto se však netýká situace, kdy se výkon musí provést pro akutní ohrožení vašeho života nebo zdraví a vy nebudete schopní, s ohledem na svůj zdravotní stav, souhlas vyjádřit.
 • Na ohleduplnou a taktní péči zdravotníků s respektováním vašich hodnot, životních zvyků, duchovních potřeb a náboženského přesvědčení.
 • Na péči s respektem k vašemu soukromí zejména v průběhu klinických vyšetřovacích a léčebných výkonů i během transportu. Můžete vyžadovat soukromí před dalšími zaměstnanci nemocnice i před jinými pacienty.
 • Na poskytnutí odborné péče pouze kvalifikovanými pracovníky. Pokud některé činnosti budou provádět osoby v odborném zácviku, měli byste na to být upozornění a případně můžete s takovým postupem nesouhlasit.
 • Pokud to budete vyžadovat a nedojde k narušení průběhu výkonu, nebo se nevytvoří epidemiologické či jiné bezpečnostní riziko, máte právo vyžadovat u prováděných výkonů účast blízké osoby.
 • Na ochranu všech údajů o vaší osobě – je povinností zdravotníků pokládat informace o vašem zdravotním stavu včetně vašich identifikačních údajů za důvěrné.
 • Na informace o povaze vašeho onemocnění, o navržených léčebných postupech, o výsledcích léčby včetně výsledků.
 • Určit osoby, kterým budou poskytované údaje o vašem zdravotním stavu, ovšem stejně tak můžete rozhodnout o tom, které informace o vašem zdraví a za jakých okolností se mají případně sdělit dalším osobám, včetně rodinných příslušníků.
 • Odmítnout navrženou léčbu se současným poučením o důsledcích tohoto odmítnutí.
 • Vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytování péče formou písemnou nebo ústní, současně vědět kam a na koho se můžete obrátit v případě, že nebudete s péčí spokojení. Připomínky je vhodné sdělit vedoucímu pracoviště (primáři nebo vrchní sestře oddělení ). Pokud nebudou vaše připomínky či přání respektovaná, obraťte se ísemně či telefonicky na ředitele zdravotnického zařízení, případně na takzvané oddělení kvality konkrétního zařízení.
 • Na včasnou diagnostiku a léčbu bolesti. Upozorněte na to ošetřující personál bez prodlení, zejména v případě, kdy léčba bolesti je neúčinná nebo nedostatečná.
 • Přítomnost osob, které se nepodílejí na poskytování zdravotní péče (studenti a stážisté), mají pacienti předem odsouhlasit. Ale váš případný nesouhlas s přítomností těchto osob není důvodem k neposkytnutí zdravotní péče.


Připravila: mar
Foto: iStock
15. 4. 2014

 

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků