Tipy

Nervový systém

Chcete své tělo zbavit mnoha neduhů a zocelit své zdraví? Účinnou zbraní je celková detoxikace. Pokud nemáte čas chodit na vyšetření a chcete se detoxikovat kompletně, vyzkoušejte tzv. cyklickou roční detoxikaci od Joalisu.

Využívá čínského zdravotního kalendáře a rozdělení roku do pěti období podle aktivity jednotlivých orgánových okruhů. Každý balíček se skládá ze čtyř preparátů zacílených na různé orgány a systémy zajišťující tuto celoroční očistu těla.

Cyklickou roční detoxikaci je vhodné začínat vždy balíčkem Nervový systém. Tento systém je podle moderní i starověké medicíny základ pro funkci imunitního systému, hormonálních a dalších systémů. Je ovládán ze všech pěti základen čínského pentagramu – působí na něj slezina, játra, plíce, ledviny i srdce. Dochází k vzájemnému ovlivňování – nervový systém ovlivňuje orgány a orgány ovlivňují nervový systém. Sezonní cyklickou detoxikaci začínejte vždy balíčkem Nervový systém. Rozhodnete-li se např. začít roční detoxikaci balíčkem Podzim, proveďte nejprve v létě detoxikaci nervového systému. Stejně tak hodláte-li zahájit roční detoxikaci v zimě, nervový systém detoxikujte již na podzim apod.

Balíček obsahuje preparáty: Emoce, Streson, MindDren, Nodegen

Joalis Emoce – emoce a psychosociální stres
Využívá se k ovlivňování negativních emocionálních programů. Změny emocionálních funkcí se mohou promítat jak do psychické, tak do somatické oblasti funkce lidského organismu.

Joalis Streson – emocionální poškození a zátěže
Komplex s obsahem rostlinných výluhů, který se využívá k odstranění důsledků stresu, především v mentální oblasti. Podle pravidel psychosomatiky může odstranění důsledku emocionálních stresů vést ke změnám v psychické i fyzické oblasti.

Joalis MindDren – blokované emocionální konflikty
Využívá se k odstranění mikrobiálních ložisek z centrálního nervového systému, jmenovitě z mezencephalonu (střední mozek), meduly oblongata (prodloužená mícha) a cerebella (mozeček). Odstraněním infekčních ložisek může být pozitivně ovlivněna funkce centrálního nervového systému.

Joalis Nodegen – psychocysty, autoimunita
Komplex s obsahem rostlinných výluhů, který se využívá k navození změn v behaviorálně-kognitivní funkci mozku. Důsledky těchto změn se podle psychosomatické teorie mohou promítat jak do fyzické, tak do psychické oblasti.

Připravila: Katka
Foto: Joalis
9. 2. 2012

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.


Diskuze: příspěvků