Medicína

Úhrada vakcíny proti meningokokům skupiny B zafungovala.

Sbírání lístečků

Zhruba 2,5krát se za poslední rok zvýšila proočkovanost nejmenších dětí proti onemocněním způsobenými meningokoky skupiny B.

Za nárůstem zájmu stojí mimo jiné i plná úhrada vakcíny, která platí při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku dítěte. Podle odhadu lékařů by se letos díky tomu mohla proočkovanost kojenců dostat téměř k 70 procentům.

Výrazné zvýšení zájmu o očkování potvrzují data poskytnutá pediatry. Zatímco ještě v roce 2019 naočkoval dětský lékař proti invazivním meningokokovým onemocněním (IMO) skupiny B v průměru jen 19 dětí ročně, loni se tato hodnota vyšplhala na 54 naočkovaných kojenců.1 Naočkováno tedy bylo 2,5krát více dětí než v roce předešlém. Nejvyšší nárůst zájmu pediatři evidují právě u dětí ve věkové kategorii 2-6 měsíců (nárůst o 58 %), kterým vakcínu plně hradí zdravotní pojišťovny. Věk dětí očkovaných proti meningokokům skupiny B se díky tomu výrazně posunul právě do nejohroženější kategorie.

Do plné úhrady vstoupila vakcína Bexsero proti meningokokům skupiny B po novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 1. května loňského roku. Česká republika se tehdy stala teprve sedmou zemí na světě, která začala tento typ očkování nejohroženější skupině dětí plně hradit. První výročí úhrady tohoto očkování navazuje na další významné datum, kterým je Světový den menigitidy připadající na 24. duben.


Letos by mohlo být naočkováno až 70 procent kojenců

Je důležité, že hlavním motivem očkování je vedle finanční dostupnosti také obava ze závažného onemocnění, které je známé svým velmi rychlým průběhem a v některých případech může k úmrtí nemocného dojít již během 24-48 hodin.3 Podle dosavadního zájmu a zvyšující se informovanosti pediatři usuzují, že letos vakcínu aplikují zhruba 67 % všech dětí ve věku 2-6 měsíců.4

Tento zvyšující se zájem o očkování je velmi žádoucí, protože meningokoková onemocnění skupiny B podle statistik Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu nejčastěji ohrožují právě nejmladší děti. Invazivní meningokokové onemocnění není časté, ale o to více je zrádné a závažné, a i přes vyspělost zdravotní péče se smrtnost na toto onemocněni pohybuje kolem 10 %.

91 % pediatrů z těchto důvodů doporučuje rodičům plně uhrazené očkování proti meningokokovým infekcím pro děti do 6 měsíců využít.5 Protože je nutné zahájit očkování včas, nejčastěji je toto doporučení komunikováno při 6týdenní prohlídce.

Je potěšující, že očkování proti tomuto závažnému onemocnění je již součastí očkovacího kalendáře dětí v ČR. Také vysoký zájem rodičů o očkování je chvályhodný, protože i současná pandemie ukazuje, jak důležitou roli v prevenci infekčních onemocnění očkování má.

Vakcína Bexsero je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Reference:

1., 4., 5. IQVIA, Výsledky marketingového průzkumu pro společnost GSK, realizováno v lednu a únoru 2021 na vzorku 98 lékařů.
2. Confederation of Meningitis Organisations, https://www.comomeningitis.org/
3. IQVIA, Výsledky marketingového průzkumu pro společnost GSK, realizováno v lednu a únoru 2021 na vzorku 201 matek s dětmi ve věku od 2 do 6 měsíců.

Komerční prezentace
Foto: Unsplash
20. 4. 2021
 

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků