Wellness

Voda a její účinky na zdraví člověka

Sbírání lístečků

Člověk dokáže přežít týdny bez jídla, ale pouze 2–3 dny bez vody. Voda je pro správné fungování našeho organismu zcela nezbytná, protože je hlavní součástí jeho vnitřního prostředí.

Množství vody v lidském těle závisí na věku, hmotnosti, pohlaví jedince a individuálně kolísá podle příjmu a výdeje energie. Průměrné množství celkové tělní vody u dospělého člověka zaujímá 45 – 65% jeho celkové hmotnosti. U dětí je podíl celkové vody v organismu vyšší, u novorozenců dosahuje až 75%. Co se týče už konkrétně našich tělesných struktur, tvoří voda například 75% mozku, 83% naší krve, 22% našich kostí a více než 75% našich svalů.

Voda má nezastupitelné funkce, neboť se podílí na udržení stálého prostředí organizmu, tzv. homeostáze. Vytváří prostředí pro mnoho fyzikálních a chemických procesů, podílí se na termoregulaci, na odstraňování odpadních látek, udržování stálé tělesné teploty, v mozku vytváří mechanickou ochranu. Je nezbytná pro výměnu dýchacích plynů. Voda se účastní prakticky všech tělních pochodů. Je to rozpouštědlo, ve kterém se rozpouštějí živiny, minerály, produkty metabolismu, hormony. Člověk denně vyloučí přibližně 2,5 litru vody močí, stolicí, dýcháním i kůží. Aby tyto ztráty doplnil, musí vodu přijímat.

Nedostatek příjmu tekutin se se projevuje bolestmi hlavy, sníženým krevním tlakem, zápachem z úst či tmavožlutou močí. Když tělo zaznamená snížený příjem vody, přepne se na úsporný režim a sníží vylučování moči, tím se zpomalí odstraňování odpadních látek. Při těchto stavech nejvíce při trpí ledviny. Déletrvající nedostatek vody má dopad i na kvalitu vlasů, nehtů, stav pokožky, únavu, bolesti hlavy, zhoršené soustředění, vznik močových kamenů a v krajních případech hrozí dehydratace, rozvrat vnitřního prostředí a v těch nejzávažnějších i smrt.


Co a jak pít

Pitný režim je velmi důležitý pro správné a efektivní fungování lidského organismu. Musíme udržovat rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin a v nejlepším případě bychom neměli zažít pocity žízně.


Co ovlivňuje příjem tekutin?

Potřeba příjmu závisí pohlaví, věku, na teplotě a vlhkosti vnějšího prostředí, na tělesné aktivitě a případných probíhajících onemocněních (větší výdej tekutin je například při zvracení a průjmech).


Co nejlépe pít

Nejlépe čistou vodu, popřípadě vodu s citrónem. Pokud opravdu řešíte, jak si zajistit co nejlepší vodu a podpořit své zdraví, vyzkoušejte Ionizovanou alkalickou živou vodu


Ionizovaná alkalická živá voda

  • Doporučována jak doktory, vědci i nadšenci k všestrannému využití: ke konzumaci, přípravě pokrmů i napomáhání zdraví.
  • Každodenní pití alkalické živé vody dokáže zpomalovat předčasnou oxidaci buněk a tím stárnutí záporné ORP.
  • Uvolňování elektronů brání agresivnímu útoku volných radikálů na organismus a ionizovaná voda napomáhá organismu jako antioxidant.
  • Ionizovaná voda má nižší viskozitu a menší povrchové napětí, díky kterému se lépe vstřebává a zlepšuje látkovou výměnu (lépe hydratuje).

 

Připravila: Katka
Foto: iStock
11. 7. 2017
 

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků