Medicína

Domácí péče: kdy na ni máte nárok?

Sbírání lístečků

Komu by se líbilo být v nemocnici déle než nezbytně nutnou dobu? A což teprve v léčebně dlouhodobě nemocných! Pokud to je jen trochu možné, raději volíme domácí zdravotní péči. O co jde a kdy na tuto službu máte nárok?

O problematice domácí zdravotní péče jsme si povídali s MUDr. Ferdinandem Polákem, náměstkem pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví ČR.www.mzcr.cz a lékařem pro intenzivní péči při VFN.


Komu je domácí péče určená?

Komukoliv, kdo vyžaduje zdravotní péči, kterou se dá kvalitně poskytnout v domácích podmínkách a kdy není racionální ji poskytovat v nemocnici nebo v nějaké ambulanci, kam by pacient musel docházet. Rozhodně bych chtěl vyvrátit mýtus, že domácí péče je vhodná jen pro nemohoucí seniory, jak se někdy prezentuje. Domácí péče se hodí i pro mladé lidi nebo dokonce děti.


Proč domácí péči využívat?

Těch důvodů je mnoho. Od těch na první pohled zřetelných – jako je příznivý vliv na psychiku pacienta, až po ty pro laika méně viditelné, ale z odborného hlediska důležité – prakticky nulové riziko nozokomiálních nákaz (přenášených v nemocnici z pacienta na pacienta), lepší spolupráce pacientů a v neposlední řadě i menší finanční náročnost. Na druhou stranu je domácí péče oproti nemocniční péči o něco náročnější organizačně.


Kam se v případě potřeby obrátit?

Pokud jste vy sami nebo váš blízký prodělali závažné onemocnění, případně úraz (infarkt myokardu, mozková mrtvice, různé druhy onkologických onemocnění, poúrazové stavy, Alzheimerova choroba…) a máte zájem o domácí zdravotní péči, obraťte se na svého praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici. Ti by vám měli pomoci s vybráním kvalitní agentury domácí péče. Nebo si můžete takovou agenturu najít sami. Stejně jako ve všech oborech i zde platí, že některé jsou výborné a jiné poněkud horší. Nebudete-li s kvalitou poskytování služeb spokojení, nebojte se ozvat a případně agenturu vyměnit.


Na co máme nárok?

Pokud je domácí zdravotní péče indikovaná lékařem, je v předepsaném rozsahu – maximálně však 3 hodiny denně – hrazená ze zdravotního pojištění. Chcete-li péče více, což je velmi časté, zbytek si hradíte sami. Jak to vypadá v praxi? Například lékař vám předepíše dvě hodiny denně, ale vy byste chtěli čtyři hodiny denně. Pak si tedy dvě hodiny doplatíte. Kvalitní agentury domácí péče mají své ceníky běžně k nahlédnutí například na svých internetových stránkách.


Nepopleťte si!

Domácí zdravotní péče je zcela něco jiného než pečovatelská nebo asistenční služba. V čem se liší?

  • Domácí zdravotní péči zajišťuje odborný zdravotnický personál, a pokud vám ji předepíše lékař, je v určitém rozsahu pro vás zdarma (platí ji zdravotní pojišťovna). V rámci této služby sestřička například odebere krev a moč, ošetří proleženiny, bude s vámi rehabilitovat, zajistí parenterální (mimostřední) nebo enterální (střevní) výživu, domácí plicní ventilaci a podobně.
  • Kdežto pečovatelskou službu nebo asistenční péči poskytují pracovníci v sociálních službách, čili může, ale nemusí jít o zdravotnický personál. Zatímco pečovatelé mnohdy dělají i asistenční služby, naopak to neplatí vždy. V zásadě však záleží na organizaci, která tyto služby nabízí. Jak z názvu vyplývá, pečovatel více pečuje (vykonává za nemocného určité úkony, včetně například hygieny, zajištění stravování, pomoci v domácnosti a jiné), kdežto asistent vypomáhá – asistuje při různých činnostech (půjde s vámi na nákup, ale nepřinese sám nákup domů, společně budete vařit, avšak neuvaří za vás, doprovodí vás k lékaři, ovšem nevyzvedne u lékaře recept na léky a podobně). Získáte-li sociální příspěvek na péči, pak tyto služby budete hradit z příspěvku, případně si je doplatíte, a pokud nemáte nárok na příspěvek, služby hradíte komplet z vlastní kapsy.


Připravila: Marcela
Foto: iStock
7. 9. 2015
 

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků