Tipy

Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči

Žijeme v době, kdy se stáváme rodiči v pozdějším věku a pak se může stát, že musíme naplňovat několik těžko slučitelných rolí – pracovat, vychovávat děti a zároveň pečovat o stárnoucí rodiče.

Žijeme v době, kdy se stáváme rodiči v pozdějším věku a pak se může stát, že musíme naplňovat několik těžko slučitelných rolí – pracovat, vychovávat děti a zároveň pečovat o stárnoucí rodiče.

 

Jde o záležitost mimořádně fyzicky i psychicky náročnou, která s sebou mnohdy přináší poruchy v oblasti rodinných vztahů, popřípadě i zdravotní potíže.

 

Autoři knihy Jak přežít se stárnoucími rodiči – poradenský psycholog a psychiatryně – se snaží jednak poodhalit sociologické a psychologické aspekty tohoto nelehkého životního období, ale především poskytnout praktické rady pečovatelům o seniory, včetně nabídky relaxačních metod, protistresové svépomoci, asertivních komunikačních technik a stručného právního poradenství.

 

Kniha se věnuje nejen psychologii rodinných vztahů, ale i problémům stáří z pohledu pečovatele a zásadám a rizikům pečovatelské role.
 

Připravila: Katka
Foto: Grada
7. 3. 2014


Diskuze: příspěvků