Wellness

Klimatizace – dobrý sluha, ale zlý pán

Léto je za dveřmi a blíží se doba, kdy budeme zapínat klimatizaci a snažit se ochladit vzduch. Ať už to bude v autě, v kanceláři, v nákupních centrech nebo doma, bylo by dobré si říct jak je správně používat a na co se zaměřit před prvním spuštěním po dlouhé odstávce přes zimní období.

Před prvním spuštěním je určité dobré provést zevrubnou kontrolu celého systému včetně výměny vstupních filtrů a včetně provedení desinfekce. Celou proceduru můžeme svěřit autorizovanému servisu nebo dle manuálu klimatizace provést svépomocí. Interval čištění se stanovuje s ohledem na prostředí, ve kterém je klimatizace používán např. u automobilů se doporučuje čištění provádět minimálně jednou ročně u ostatních systému pak podle aktuálního znečištění, přičemž platí pravidlo, že čím špinavější prostředí ve kterém klimatizaci provozujeme, tím častější čištění.

Jak již samotný název naznačuje je klimatizace dobrý sluha, ale zlý pán v čem nám vlastně klimatizace tak významně pomáhá a v čem nám může škodit.
Bezesporu největším přínosem klimatizace je zajištění příjemného mikroklimatického prostředí v prostoru kde klimatizaci používáme a to ať už po příchodu do vyhřátého domu kde v relativně krátkém časovém intervalu po spuštění klimatizace docílíme příjemných teplot, nebo v nákupních centrech kde i přes venku nesnesitelné teploty bývá díky výkonným klimatizacím vždy příjemně. Místem s nejhojnějším využíváním klimatizací budou bezesporu automobily kde v přeneseném významu plní i funkci bezpečnostní. Pokud je totiž řidič dlouhodobě vystaven teplotám nad 25°C, může se u něho dostavit pocit malátnosti a ospalosti, což může vést až k fatálním následkům.

V obecné rovině se dá správné použití klimatizace shrnout do 3 bodů:
1. Vyvětrat – před samotným spuštěním klimatizace po usednutí do vyhřátého vozu prve vyvětrat za pomocí otevřených oken
2. Správně nastavená teplota – abychom zabránily teplotnímu šoku při vystupování z vychlazeného auta do vyhřátého venkovního prostoru, je z lékařského hlediska doporučeno, aby nastavený rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou v autě nepřesáhnul 6°C, při déle trvajících cestách je samozřejmě možné nastavit i teplotu nižší, ale nesmíme zapomenout před ukončením jízdy postupně teplotu ve voze zvyšovat a v ideálním případě i klimatizaci úplně vypnout ještě před zastavením vozu ať se vyhneme pro organizmus velmi nebezpečnému teplotnímu šoku a zároveň proto, aby se z klimatizačního systému odpařila přebytečná vlhkost.

3. Údržba – pro správnou funkčnost klimatizace je doporučen její zapnutí cca jednou za 14 dní a to i v zimním období, minimálně jednou ročně vyměnit kabinový filtry a provést kompletní desinfekci klimatizačního systému.

Co nám hrozí při nesprávném používání klimatizace event. při zanedbání její údržby.
 

Nebezpečí se dá rozdělit do dvou oblastí:
1. nastavení příliš nízké teploty a nesprávně směrované výduchy větrání – v případě nasměrování výduchů klimatizace přímo na tělo řidiče nebo spolucestující může dojít např. k zatuhnutí trapézových svalů, bolesti krční páteře, které může vést až k jejímu zablokování a v neposlední řadě je tu i možnost vzniku revmatického onemocnění
2. nesprávná údržba – vzhledem k principu fungování klimatizace, která mimo chlazení odebírá ze vzduchu vlhkost, která se sráží ve výparníku, kde vlivem zachycených nečistot vzniká příhodné prostředí pro roztoče, bakterie, viry a plísně. Všechny uvedené skutečnosti v nejlepším případě povedou „pouze“ k tomu, že v prostoru vozu budeme pociťovat tzn. zatuchlý vzduch, ale co je daleko horší budeme do vozu vhánět i mikroskopické částečky ve výparníku zachycených alergenů, které v průběhu jízdy celá osádka vozu vdechuje, což může vést k projevům obdobných, jako při setkání s alergenem tzn. kašel, zarudnutí očí atd.

Závěrem je tedy možno říct, že pokud budeme klimatizaci používat s rozumem a budeme se o ni správně starat, bude nám dobře a dlouho sloužit aniž by negativně ovlivňovala naše již tak zkoušené zdraví.

Text: Eduard Ježo, vedoucí Oddělení faktorů prostředí při Zdravotní ústavu v Ostravě

Připravila: Zuzana
Foto: iStock
18. 5. 2017

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků