Medicína

Otazníky kolem léků

Co myslíte – může lékař prodat pacientovi medikament přímo v ordinaci? Či snad předepsat takový lék, který v ČR není registrovaný? A co lékárník, smí nahradit jeden lék druhým?

Otázky máme jasně dané, pojďme nyní na ně hledat odpovědi společně s MUDr. Tomem Philippem, Ph.D., MBA, náměstkem pro zdravotní pojištění MZ ČR.

 

Předepsání léku, jenž není v naší zemi registrovaný: ANO, nebo NE?

Ano, může být předepsaný, ale za současného splnění podmínek, uvedených v § 8 odst. 3 zákona o léčivech:

  • Účel, kterým je poskytnutí optimálních zdravotních služeb ošetřujícím lékařem.
  • Léčivý přípravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností není distribuovaný nebo není v oběhu v ČR.
  • Tento léčivý přípravek musí být registrovaný v jiném členském státě EU nebo jde o léčivý přípravek pro moderní terapie, jehož výrobce je držitelem povolení k výrobě dané lékové formy v rozsahu odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených léčivých přípravků vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
  • Takový způsob je dostatečně odůvodněný vědeckými poznatky.
  • Nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organismus.

 

Prodej léku lékařem v ordinaci: ANO, nebo NE?

Ne. Podle MUDr. Philippa nemůže lékař prodávat léčivé přípravky; nikde, natož v ordinaci. Tento zákaz vyplývá z § 82 zákona o léčivech, který jasně uvádí osoby oprávněné vydávat léčivé přípravky, respektive prodávat takzvané vyhrazené léčivé přípravky. Pokud však zdravotní stav pacienta skutečně vyžaduje bezodkladné užívání léku a jeho výdej není možný vzhledem k nedostupnosti lékárenské péče z pohledu místa či času, smí ošetřující lékař vybavit pacienta tímto léčivým přípravkem. Což prakticky znamená toto: poskytne mu léčivo v obalu, jehož celistvost nebyla narušená, nebo v tuhých či polotuhých dělených lékových formách – zde je samozřejmě nutné lék předat v uzavřeném obalu, na který uvede název léčivého přípravku včetně síly, způsobu jeho použití a podmínky jeho uchovávání.

 

Výdej jiného než předepsaného léku lékárníkem: ANO, nebo NE?

Ano, ovšem jen tehdy, když dojde ke splnění několika podmínek:

  • V lékárně není k dispozici předepsaný léčivý přípravek a jeho okamžité vydání je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytné.
  • Pacient s tím souhlasí a lék je shodný z hlediska účinnosti a bezpečnosti.
  • Léčivý přípravek obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě. Pokud by obsahoval rozdílné množství léčivé látky, lékárník upraví dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem.
  • Předepisující lékař nevyznačí na receptu, že trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku.

 

A co záměna za léčivý přípravek s jinou léčivou látkou s obdobnými účinky nebo v jiné lékové formě?

I to se dá, ovšem opět jen tehdy, když s tím souhlasí nejen pacient, ale záměna je také odsouhlasená předepisujícím lékařem. Tento fakt pak lékárník vyznačí na receptu, včetně dávkování.


Připravila: Marcela:
Foto: Thinkstock
14. 8. 2014
 

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků