Medicína

Rakovina v rodině

Sbírání lístečků

Statistiky jsou neúprosné. Počty lidí, u kterých je diagnostikováno onkologické onemocnění, se rok od roku zvyšují. A odborníci varují, že do budoucna se bude situace ještě zhoršovat. Příčiny jsou různé, hovoří se ale hlavně o znečištěném životním prostředí a také o nezdravém způsobu životu.

„Zajímavé je zmínit, proč jsou statistiky takové, jaké jsou. Ačkoliv nejsem odborníkem na statistiky, různé zdroje naznačují, že je to důsledkem prodlužujícího se věku lidí a to jak v rozvojovém, tak i rozvinutém světě a pak také důsledkem zhoršujícího se genofondu populace. To souvisí s rakovinou u dětí. Rodí se a přežívají jedinci, které by medicína nedokázala udržet při životě řekněme před 20 lety,“ říká Mgr. Milan Polák, pražský psycholog z Canadian Medical Care.

ŠOK NEJEN PRO NEMOCNÉHO
Když se pacient dozví, že onemocněl nádorovým onemocněním, je to pro něj šok. „Lidé reagují na zprávu o nemoci různě. Někteří hledají podporu u druhých lidí, někdo se naopak stáhne do sebe a bude hledat vnitřní zdroje, někdo vyhledává informace, zajímá se o různé způsoby léčby a další bude hledat pomoc v náboženství či v literatuře. Někdo může hledat podporu také v aktivitě a v zachování si dosavadního způsobu života“, říká MUDr. Polák.

MÁME MOŽNOST PŘIPRAVIT SE?
Je velmi pravděpodobné, že nás skoro všechny potká situace, kdy budeme čelit vážnému onemocnění blízkého člověka. Proto je vhodné, abychom se mentálně na takovou situaci připravili. Takto připravení, budeme citlivě reagovat na postiženého. Nebudeme pomoc a zájem vnucovat ani se takovému člověku vyhýbat. Je pochopitelné, že když máme strach o někoho, na kom nám záleží, snažíme se mu pomoci. Příbuzní a přátelé pacientů tak často hledají informace na internetu, snaží se najít co nejlepšího lékaře či další možné podpory léčby.

Na hledání informací není nic špatného, pokud pocházejí z prověřeného zdroje. Liga proti rakovině nebo sdružení pacientů poskytují na svých internetových stránkách informace v potřebné kvalitě a nezkreslené. Nejjistějším zdrojem je samozřejmě ošetřující lékař, pokud mu pacient povolí, aby o jeho zdravotním stavu jeho blízké informoval. To, do jaké míry je vhodné rozebírat zjištěné informace s nemocným, je zcela individuální. Někomu pomůže, když si může pohovořit o možnostech léčby a vyhlídkách na uzdravení, pro jiného může jít o krajně stresující záležitost. Rozhodně je ale vždy lepší zachovávat si optimismus a zbytečně nevytvářet tragické scénáře. Pokud si nejste jistí, že pacient situaci psychicky zvládá nebo máte obavy z toho, jak sami psychickou zátěž unesete, je dobré vyhledat pomoc psychologa.

PODPORA LÉČBY
Když se začnete zabývat tím, jak pomoci člověku s nádorovým onemocněním, dříve či později narazíte na potravinové doplňky, bylinné přípravky a léčiva. A i když jejich cena často bývá vysoká, hodně lidí podlehne a raději zakoupí přípravků hned několik. Prvním pravidlem, kterým byste se měli řídit, je nepořizovat žádné přípravky bez konzultace s lékařem. Počítejte i s tím, že na trhu je celá řada přípravků, které rozhodně neškodí a sice „mohou pomáhat“, účinnost u nich ale prokázána nebyla. Těch, které doporučují lékaři a které jsou skutečně účinné, není mnoho.

„Je třeba připomenout aktivní podávání biologicky aktivních látek. Jedním z přípravků s obsahem biologicky aktivních látek je Ovosan, který se významně podílí na zlepšení celkové zdravotní kondice jedince,“ říká internista MUDr. Bohumil Ždichynec, CSc. Jedná se o československý patent, směs vaječných biologicky aktivních fosfolipidů, která může významně pomoci obnovit hladinu vlastní obranyschopnosti. „Přípravek urychluje hojení a regeneraci poškozených tkání, omezuje působení toxických látek v organizmu a zlepšuje kvalitu života, proto se podává preventivně i jako podpůrný prostředek v komplexní léčbě nádorových onemocnění,“ dodává Ždichynec.

VYROVNEJTE SE SE SITUACÍ
Vzhledem k tomu, jakou pověst stále ještě nádorová onemocnění mají, je tato diagnóza velmi stresující pro pacienta i jeho okolí. Když někdo ve vašem okolí onemocní, nestyďte se ptát lékařů, vyhledat odbornou pomoc nebo pomoc v pacientských sdruženích. Tak můžete pomoci nejen nemocnému, ale i sami sobě, zbavit se zbytečného strachu a stresu.

Je jasné, že neexistuje univerzální návod pro vyrovnání se s tak složitou situací. Mgr. Polák komentuje: „Proces vyrovnávání se s onemocním je u různých lidí odlišný. Přesto lze vysledovat určité podobnosti. Na počátku je skoro vždy šok, pocit dezorientace, úzkost a pocit ohrožení. Člověk se musí vyrovnat s tím, že jeho přesvědčení, že něco takového se mu přeci nemůže stát, bylo chybnou iluzí. Někdy je pro naši psychiku krátkodobě jednodušší celou situaci popřít, na nějaký čas se přesvědčit, že naše diagnóza je omyl nebo, že se nejedná o zdaleka tak závažnou věc. Tato strategie však dlouho nevydrží. V další fázi člověk často prožívá hněv nad tím, co mu osud přichystal. Když překoná tento hněv, nebo lépe řečeno spálí veškerou energii, kterou tento hněv sytil, zbývá mu pokusit se smlouvat s osudem, převládá v něm pocit nespravedlnosti, je ochotný věnovat zbytek života čemukoliv – jen přežít. Tento proces končí depresí, která může vyústit ve smíření se se skutečností onemocnění. Toto smíření umožňuje zaměřit se realisticky na sebezáchovné aktivity. Hlavní je nalezení naděje. Jednou z mála pozitivních věcí na onkologickém onemocnění je to, že postižený jedinec má zpravidla dosti času přemýšlet o sobě a svém životě a má tak příležitost zásadně přehodnotit vlastní hodnoty a postoje k životu.“

Stručně řečeno, uvědomění si vlastní konečnosti nás vede k tomu rozlišovat to, co je důležité od toho, co není. Ať onkologické onemocnění vyústí v uzdravení nebo naopak ve smrt jedince, člověk může pochopit, že individuální život nemusí a nemá být tou nejvyšší hodnotou člověka. „Toto uvědomění se může promítnout například ve výrazném zlepšení mezilidských vztahů pacienta. Tento pozitivní průběh vážného onemocnění však není automatický, pacient může naopak utonout v úzkosti a beznadějí. Aby se tak nenastalo, potřebuje často taktní a citlivou pomoc z venku. Například skupinová terapie, ve které se pravidelně schází skupina lidí, kteří zápasí s onkologickým onemocněním, může být nenahraditelnou pomocí a podporou,“ uzavírá Polák. 

Připravila: Zuzana
Foto: iStock
17.9. 2012

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků