Medicína

Mamologická vyšetření před operacemi prsou mají smysl

Sbírání lístečků

Mamologické vyšetření, primárně prováděné před operacemi prsou, ne-bývá u privátních zařízení zvykem mít tzv. pod jednou střechou.Nicméně statistika jasně ukazuje, jak velké má tato služba opodstatnění.

Riziko karcinomu prsu se zdaleka netýká jen žen v rizikové skupině nad 45 let, ale postihuje i ženy mladší. „Screeningem prsu u žen nad 45 let se prokáže nádor v nehmatném stadiu asi u 5 a více žen z 1000 vyšetřovaných. Některá pracoviště uvádí dokonce výskyt u 11 žen z 1000,“ tlumočí statistiky sonografistka Eva Hledíková.

Obecné statistiky tedy hovoří o výskytu karconimu prsu zhruba u 1% vyšetřených žen nad 45 let. Dle vlastních dat, která má Perfect Clinic od září roku 2013 k dispozici, překvapivě vyplývá, že se poměrně vysoké riziko a výskyt karconimu prsu týká i žen mladšího věku, tedy nejen těch, které již spadají do skupiny plošného screeningu. K preventivnímu vyšet-ření se do Perfect Clinic od roku 2013 dostavilo 617 pacientek ve věku 20 – 50 let, z tohoto počtu bylo 215 žen vyšetřeno v rámci předoperační přípravy a u 3 z nich byl rakovinný nádor odhalen! Tj. v tomto vlastním vzorku asi u poloviny procenta.

„Z celkového počtu 617 si 79 žen vyžádalo zvýšenou pozornost. To znamená, že 22 pacientky byly odeslány k biopsii prsní tkáně. U třech z nich byla opravdu potvrzena rakovina. Dále jsme 17 pacientek odeslali na genetické vyšetření, u žádné nebylo potvrzeno poškození BRCA genu, ale u 2 pacientek bylo zjištěno 30 % riziko vzniku rakoviny, tj. 3x větší riziko než u zdravých žen – těmto ženám můžeme nabíd-nout profylaktickou subutánní mastektomii nebo častější sledování. 40 pacientek sledujeme v Perfect Clinic pro benigní onemocnění ve smyslu fibroadenomů a cyst s netypickým obrazem, kdy v případě progrese růstu odesíláme tyto pacientky do FN Motol k operačnímu ře-šení,” popisuje mamoložka MUDr. Renáta Kalajová.

 

 


Všechny tři ženy, kterým byl karcinom prsu skutečně prokázán, měly nádor v časném stádiu a díky včasnému záchytu ani jedna nebyla nucena podstoupit mastektomii. Zcela bezpochyby tak platí, že čím dříve pacientky přijdou, tím mají větší pravděpodobnost, že se z rakoviny úplně vyléčí.

„Proto je důležité, aby plastičtí chirurgové dokázali klientky v rámci předoperačního vyšet-ření přimět takové vyšetření podstoupit, i když není povinné. „Plastický chirurg musí mít jistotu, že dává implantát do zdravého prsu, respektive provádí mamaplastiku (modelaci) zdravého prsu,“ konstatuje vedoucí lékař Perfect Clinic Roman Kufa a dodává, že pacientka tak nepodstoupí de facto zbytečnou plastiku: „V důsledku pozdějšího pozitivního nálezu může dojít k odstranění prsu a zároveň se tak předejde šíření maligního nádoru, které může operace v neodhaleném nemocném prsu nastartovat.“

 

Připravila: Jana
Foto: Perfect Clinic
Datum: 19. 3. 2020

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků