Reiki je japonský výraz, kterým je označována univerzální životní energie. Rei znamená v překladu univerzální transcendentální duši a neohraničitelnou podstatu, ki (v Číně čchi) znamená sílu životní energie. Onu energii, která sídlí a působí všude kolem nás. Ve fyzických tělech živočichů a rostlin i ve světě minerálů.

Z pohledu učení východu je nemoc “nenormální stav”. Lidské tělo je uzpůsobeno k tomu, aby zachovávalo zdraví. Pokud se i přesto objeví zdravotní problém, je tělo nastaveno navíc i k ‚samoléčitelství‘. Proto neletíme s každým škrábancem k lékaři. Tělo ránu samo vyléčí. Často proděláme nemoci, ani o tom nevíme (pozor, nemluvím o vědomém přecházení nemocí, to v žádném případě není vhodné).

Disharmonie (nemoc) je často způsobena zablokovanou energií. Energie přestává proudit určitým místem v našem těle a toto místo není energií vyživováno. Prochází disharmonií. Je důležité tento blok co nejdříve odhalit a okamžitě uvolnit. Zabezpečit tak proudění životadárné energie (kterou Číňané nazývají čchi). Ale ještě důležitější a prospěšnější pro náš život je předcházet těmto blokacím a udržovat pomocí prevence stálou harmonii těla i ducha. Tím znemožníme vstupu disharmonie (nemoci) do našeho těla.

K životosprávě patří starost o tělo a ducha. Starost o tělo je především hygiena, pohyb, starost o jeho přirozenou krásu. Starost o ducha je v otevření se i duchovním aspektům života. Může to být formou meditace, pomoci bližním, modlitbou, vírou.

V dnešním světě bohužel převládá přehnaná, a tím i nezdravá, starost o tělo. Péče o ducha byla téměř z našich životů vymazána. Proto je důležité, aby se každý z nás naučil věnovat se hlavně sobě. Svému tělu i duchu. Jen my sami se můžeme harmonizovat a žít v harmonii se světem. Ostatní nám mohou jen ukázat cestu, ale vyjít po ní musíme již sami. Proto je dobré mít v ruce nástroje, které nám k harmonizaci těla i ducha pomáhají. Jsou to různá cvičení (jóga, tai-chi, čchi-kung), ale také např. meditace, masáže. Jedním z velmi účinných nástrojů harmonizace těla i ducha je Reiki.

Reiki

Praxe Reiki je chápána především jako metoda k léčení fyzického těla, je to však také metoda k léčení ducha. V konečném důsledku má Reiki moc obnovit jednotu trojice těla, mysli a ducha do optimálního stavu harmonie. Tento návrat do stavu harmonie a rovnováhy je nezbytný pro každou lidskou bytost. Bez této harmonie dochází k výše uvedeným blokacím, a tím k nemocem. Metodami Reiki se vzhledem k jejich účinkům a jednoduchosti může uzdravit jednotlivec sám, anebo jimi může léčit i druhé.

Vše živé v sobě obsahuje energii ki (čínsky čchi) a vyzařuje ji. Avšak ti, kdo byli zasvěceni od mistra Reiki, mají otevřené kanály, kterými jsou napojeni na neomezené vesmírné zdroje ki. Mají neomezený přístup ke zdroji energie životní síly, mohou ji využívat pro svou vlastní léčbu a současně fungují jako kanály pro předávání této energie dalším lidem.

Energie Reiki má uzdravující účinky

Když léčitel předává tuto energii svými dlaněmi svému tělu, nebo jinému příjemci, aktivuje tím  přirozené schopnosti fyzického těla k samoléčbě. Tato energie proudí do míst původu disharmonie – bloku energie, působí tam, kde je jí nejvíc zapotřebí, uvolňuje vlastní zablokované energie a navozuje stav rovnováhy.

Od ostatních léčitelských postupů a systémů se Reiki liší svou jednoduchostí. Stačí pouze položit dlaně na vlastní tělo, anebo na jinou osobu. Reiki bude proudit z vesmíru skrze vaše ruce (ne z vás osobně) do té části těla, které se dotýkáte. Zasvěcením od mistra Reiki získáte schopnost směrovat proudění této životní energie celoživotně.

Reiki je systém léčby, který je bezpečným, přirozeným a holistickým způsobem nápravy mnoha akutních i chronických potíží. Přináší zlepšení duchovního, mentálního a emocionálního zdraví. Současně je to vynikající tonikum. Těšíte-li se dobrému zdraví, Reiki vám pomůže si ho udržet.

Reiki by nemělo být používáno jako náhražka metod klasické medicíny. Žádný léčitel by neměl nikomu, kdo podstupuje terapii Reiki, bránit v užívání předepsaných léků.

Autor: Jiří Čerňák, Mistr Reiki

Zdroj informací: health.clevelandclinic.org/reiki/, www.medicalnewstoday.com/articles/308772, www.healthline.com/health/polarity-balancing
Zdroj fotografií: Pixabay
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků