Medicína

Detoxikace: Jak očistit lidskou paměť

Sbírání lístečků

Jistě jste si někdy kladli otázku, proč si nemůžete určitou věc zapamatovat, zatímco jiným to jde velmi snadno. Také vám někdy dělá problém vzpomenout si na vhodné slovo?

Nejkomplexnější odpovědí na tyto a další otázky může poskytnout tradiční čínská medicína, tedy systém čínského pentagramu. Starověcí čínští mudrci věřili, že každá věc může podle daných kritérií náležet do jedné z pěti tříd. Do nich lze zařadit i orgány lidského těla. S těmi se mimo jiné pojí i všechny druhy paměti, jimiž člověk disponuje.


Smyslové vnímání

Také orgány smyslů souvisejí se základním pentagramem tradiční čínské medicíny.

Ke slezině patří smysl chuti a smysl hmatu, tzn. schopnost poznávat a pamatovat si hmatové vjemy. Člověk s toxiny ve slezině nebo v orgánech, které podle pentagramu ke slezině patří, bude mít nejspíš netypické dispozice k vnímání chuti.

K plicím se řadí čich. Kdo má toxiny v okruhu plic, vnímá často vůně s jinou intenzitou, zpravidla nižší. Přitom je čichová informace evolučně nesmírně důležitá, má instinktivní povahu.

Dalším důležitým smyslem je sluch, který se řadí k ledvinám a ostatním orgánům, spadajícím pod ledviny. Nejde pouze o schopnost slyšet, ale zejména o schopnost rozumět akustické informaci, rozpoznávat jednotlivá slova a koncentrovat se na ně.

Játra souvisí s vizuální informací a se vstupem a zpracováním zrakové informace do mozku. Zrakem přijímáme nejvíce informací, stav jater je tedy pro vnímání reality okolního světa velmi důležitý.

S okruhem srdce souvisí řeč člověka, schopnost vyjádřit své myšlenky a sdílet je s okolním světem. Patří sem schopnost soustředit se na slovo a zapojit je do slovního projevu.

Řekne-li se detoxikace paměti, tak mnohým vytane na mysli hlavně očista paměti akustické. Tedy paměti, kterou se učíme cizí jazyky a nové pojmy. Uvedli jsme již, že schopnost rozumět mluvenému slovu a současně si je i zapamatovat, souvisí s okruhem orgánů ledvin. Chceme-li tedy zlepšit schopnost zapamatovat si slovo, je třeba se zabývat toxiny tzv. ledvinovými. Tedy toxiny, které se na vyjmenovaných tkáních objevují.


Které toxiny to mohou být?

Především jsou to tzv. infekční ložiska. Vznikají po prodělaných onemocněních, kdy infekce v organismu nebyly zcela zlikvidovány, skryly se a mohly tak vytvořit latentní ložisko. Takové ložisko uvolňuje většinou tzv. mikrobiální toxiny. Nervový systém bývá na tyto toxiny citlivý. Člověk s takovým infekčním ložiskem může mít neidentifikovatelné bolesti, u nichž klasická medicína není schopna rozpoznat příčinu.


Metoda C.I.C. se zabývá tím, jak z těla tato ložiska odstranit. Úspěchy při jejich likvidaci z ní dělá ojedinělou metodu, neboť nabízí jakýsi nadstandard. Tedy to, co ve svém důsledku klasická medicína neumí řešit, neboť skrytá infekční ložiska odolávají i působení antibiotik.

Dalším známým a značně rozšířeným toxinem je olovo. Olovo se v 99 % ukládá do kostí, protože má velmi podobné chemické vlastnosti jako vápník. Je prokázáno, že děti, které mají v kostech menší obsah olova, budou mít větší IQ právě pro rychlost, se kterou zpracovávají abstraktní úlohy.

Detoxikací se paměť člověku určitě nezmění hned. Když ale bude trpělivější, tak za několik měsíců může zcela zřetelně pocítit účinky očisty orgánů, které s pamětí souvisejí. Po několika letech to může být proměna zcela zásadní, až neuvěřitelná.
 

Více informací najdete na www.joalis.cz.

Autor: Ing. Vladimír Jelínek
Foto: pixabay

 

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků