Medicína

Jak postupovat, když vám zemře někdo blízký

Sbírání lístečků

Úmrtí blízkého je bolestivým okamžikem pro každého člověka. Spousta lidí nemá v této situaci myšlenky na řešení praktických záležitostí, jsou ale chvíle, kdy nemáte na výběr a musíte se chopit potřebného papírování. Je proto dobré mít jasný a přehledný návod, který vám v takové chvíli pomůže. Právě takový plán jsme pro vás připravili.

Co dělat jako první

Pokud zemřel člověk v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení, pak ohledání zemřelého zajišťuje jejich personál, který také volá pohřební službu. Na vás pak je vyzvednutí osobních věcí a domluva pohřbu s pohřební službou. Nezapomeňte, že není vaší povinností sjednat pohřeb v pohřební službě, kde se zemřelý nachází, ale můžete si jej objednat i kdekoli jinde. V případě, že úmrtí nastalo doma nebo mimo nemocnici, je třeba zavolat praktického lékaře nebo záchrannou službu. Lékař vyplní ohledací list a vy poté zavoláte pohřební službu, která zajistí odvoz zemřelého. Pokud není v blízkosti žádný příbuzný, pak dočasné uložení pohřební službou zajistí policie nebo lékař.


Objednání pohřbu

K objednání pohřbu budete potřebovat několik dokumentů: občanský průkaz zesnulého, rodný a oddací list zesnulého (pokud jsou tyto dokumenty k dispozici), oblečení pro zesnulého a váš vlastní občanský průkaz. Pro sjednání pohřbu není třeba potvrzení o úmrtí. Pohřební služba vám poté poskytne další informace o smutečním rozloučení nebo variantách pohřbů. Některé z pohřebních služeb, jako jsou například pohřební služby v Praze, vám dokonce pomohou také s odhlášením zdravotního pojištění, důchodu, zajištěním květin a další náležitosti podle vašeho přání.


Papírování

Po úmrtí vás bude čekat také další papírování. Nejprve byste měli zajít na matriku příslušného obecního úřadu, kde odevzdáte občanský průkaz zemřelého, kopii rodného a oddacího listu. Ohledací list na matriku pošle lékař. Na zdravotní pojišťovně odevzdáte zdravotní průkaz, případnou vojenskou knížku na vojenské správě.


Na co máte nárok?

Pokud je zesnulým manžel/manželka, druh/družka nebo dítě, má zaměstnanec nárok na tři dny placeného pracovního volna. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána/tchýně, švagra/švagrové, snachy/zetě máte nárok na jeden den placeného volna. Pokud pohřeb zařizujete, dostanete den navíc. To samé platí u vzdálenějších příbuzných s podmínkou, že v době úmrtí s vámi žili v jedné domácnosti.

Za určitých podmínek máte také nárok na pohřebné v pevné hodnotě 5 000 Kč, a to v případě, že vypravujete pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti s trvalým pobytem na území ČR. O tento příspěvek můžete žádat na Úřadu práce. Pokud máte nárok na vdovský nebo sirotčí důchod, čeká vás cesta na správu sociálního zabezpečení. Tam vám poskytnou všechny potřebné informace. K žádosti budete potřebovat: občanský průkaz, originál oddacího listu, úmrtní list, poslední výměr důchodu manžela/manželky a také pozůstalého.

Připravila: Katka
Foto: Pohrebpaegas.cz
22. 2. 2017

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků