Medicína

Krátkozrakost – příčiny vzniku a možná řešení

Sbírání lístečků

Krátkozrakost je refrakční vada zraku, při které se paprsky světla usměrněné rohovkou a následně oční čočkou sbíhají do ohniska před sítnicí, v důsledku čehož na sítnici dopadají rozcházející se paprsky a vzniká neostrý obraz.

Krátkozrakost je nejčastější z očních vad. Trpí jí v Evropě přibližně 25 až 30% lidí a jejich počet stále roste. Dá se dokonce hovořit o novodobé epidemii. Ve východní Asii je to v mladé generaci až 95% lidí. Krátkozrakost se projevuje tak, že pacient bez problémů rozezná a vidí blízké objekty, ale věci ve větší vzdálenosti vidí rozmazané a nejasné. Oči musí mhouřit, aby zaostřil. Právě mžourání, řecké“myein“, dalo základ odbornému názvu krátkozrakosti – Myopie.

Co se týče příčin, dnes díky prudkému nárůstu výskytu krátkozrakosti u mládeže víme, že i když je genetická predispozice důležitým faktorem, jednoznačně dominuje současný životní styl. U dětí je to nedostatek pobytu venku na slunečním světle a nadměrné koukání na krátké vzdálenosti. Jen malé procento je opravdu vrozených krátkozrakostí. Čím to je? Zjistilo se, že sluneční světlo dopadající na sítnici stimuluje tvorbu látek, které brzdí růst oční koule. Pokud je látek nedostatek, oko vyroste během dospívání víc než třeba. Je delší a ohnisko se vzdálí od očního pozadí, je před ním. Už 1mm předozadního rozměru oční koule navíc udělá 3 dioptrie krátkozrakosti. Dominantní koukání na blízké vzdálenosti (knihy, displeje, smartphony) navíc nutí oko být krátkozraké ještě více, v tomto případě nadměrným zakřivením nitrooční čočky.


Děti tedy tráví málo času na slunci, venku, v přírodě. Naopak mnoho času tráví při umělém osvětlení, v interiérech a přibity očima k displeji. Výsledkem je epidemie krátkozrakosti. Krásným příkladem, že genetika je až druhořadou příčinou je kmen Inuitů, kteří žijí v Arktidě. Zatímco v 60. letech 20. století byl výskyt krátkozrakosti na úrovni 2% čili u 2 ze 100 Inuitů, dnešní smartphonová a do civilizace a školního systému začleněná generace má výskyt už 60%.

Pozor! Nejde jen o obyčejnou dioptrickou vadu, kterou napravíme brýlemi, čočkami nebo moderní laserovou korekcí , jakou je nejmodernější metoda RELEX Smile na klinice Oftum v Praze, varuje MUDr. Juhás. Pokud je totiž oční koule příliš roztažená, jemné struktury na očním pozadí se trhají, oslabují a degenerují několikanásobně rychleji než u normálních zdravých očí. Pacient tak navzdory perfektní korekci ztrácí zrak a nezřídka končí s praktickou slepotou. Někteří odborníci varují, že u současné generace teenagerů v Asii bude asi u 10% ve věku 40 let trvale poškozený zrak a tito lidé budou prostě invalidizovaní. To bude mít obrovský dopad na ekonomiku i společnost. Stejný trend sledujeme po celém světě.


Prevencí je pobyt dětí na slunci

V Singapuru se děti na základních školách povinně učí v parcích. Už dvě hodiny denně mají zásadní preventivní efekt. Evidentní rozdíl je mezi výskytem krátkozrakosti u vesnické a městské mládeže, což jen potvrzuje environmentální faktor.

Pokud jste krátkozraký, věnujte pozornost příznakům myopie u svých dětí. Určitou predispozici již získaly od Vás. Je velmi pravděpodobné, že při současném životním stylu budou mít progresivní krátkozrakost, která se projeví již v mladším věku. Proto nelze podceňovat pravidelné oční vyšetření.

Prevencí krátkozrakosti je i dostatečný pobyt na slunci

Prevencí krátkozrakosti je i dostatečný pobyt na slunci


Jaká jsou možná řešení myopie?

Prevence je nejlepší lék – děti by měly trávit dvě hodiny denně v exteriéru, venku, na ulici, na dvoře, zahradě, v přírodě.


Pokud již krátkozrakost vznikne, má se nejprve korigovat nošením očních pomůcek. Předepisují se minusové brýlové čočky nebo od puberty i kontaktní čočky. Ty zajistí, aby světelné paprsky dopadaly přímo na sítnici, kde se vytvoří ostrý obraz.

Ustálení hodnot krátkozrakosti nastává zpravidla mezi 18 a 25 rokem života
(nízký stupeň je do mínus 3,50 dioptrií, střední do minus 7,00 dioptrií, vysoká krátkozrakost pak nad minus 7,00 dioptrií). Někdy roste oční koule celý život a s ní i krátkozrakost – nezřídka až do minus 20 dioptrií. Kontaktní čočky na krátkozrakost jsou velmi častou alternativou brýlové korekce, pro kterou se rozhodnou zejména ti, kteří neradi nosí brýle nebo zkrátka preferují méně nápadné čočky. Kontaktní čočky na krátkozrakost určitě oceníte, pokud máte aktivní životní styl, hodně sportujete a brýle by Vám při těchto činnostech mohly překážet nebo dokonce padat. Jejich nevýhodou je, že dlouhodobé nošení způsobuje suchost očí, degenerativní změny na rohovce a nakonec nesnášenlivost čoček. Nemluvě o riziku infekce rohovky (při nesprávném nošení) téměř vždy spojené s následky jako jsou jizvy nebo vrůstání cév do rohovky.

Chirurgickou léčbu můžeme rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou operace, které mají za úkol zastavit, resp. omezit narůstání krátkozrakosti zpevněním zadní části oka – tzv. skleroplastiky. Druhou skupinou jsou operace, které mění refrakční sílu oka. Délka oka přitom zůstává nezměněna, operací se mění optická lomivost oka.

Laserová operace očí nabírá na popularitě. Díky ní dosáhnete nejen okamžitou a zpravidla trvalou korekci myopie, zapomenete na nepraktické brýle či problémy s nošením kontaktních čoček, ale i ušetříte při jejich nákupu. Přitom technologický vývoj posunul tuto chirurgii už takříkajíc do říše Sci-Fi. Špičková technologie RELEX Smile v rukou zkušeného chirurga znamená, že uvidíte jen světýlka a bublinky a za pár sekund, bez bolesti budou Vaše oči navždy změněny.


To jsou zkušenosti tisíců pacientů, kteří vyhledali profesora a doktora Juháse na oční klinice Oftum.

KP
Foto: Oftum

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků