Medicína

Plicní hypertenze

Sbírání lístečků

Plicní hypertenze je progresivní onemocnění, postihující plicní cévy a srdce. Podstatou choroby je vysoký krevní tlak v plicních cévách. Existuje jí řadatypů. Vzácnou formou je plicní arteriální hypertenzi (PHA). Všechny se však projevují podobně – postupně se zhoršující nevýkonností, dušností a únavností.

Plicní arteriální hypertenze postihuje maximálně několik desítek pacientů z milionu. Úmrtností však může předčít i některé druhy onkologických onemocnění – včetně nádoru prsu a tlustého střeva. Její příznaky – nevýkonnost, dušnost, únavnost většinou rychle progredují a bez léčby zakrátko pacienta invalidizují.

„Pacient většinou musí změnit své životní návyky, často musí opustit své zaměstnání a koníčky, život se mu radikálně změní. To často vede k psychickým problémům a pocitu sociální vykořeněnosti. Možnosti seberealizace jsou omezené,“ uvádí Kateřina Nováková, předsedkyně Sdružení pacientů s plicní hypertenzí.

Plicní arteriální hypertenze se špatně diagnostikuje. Její příznaky bývají často chybně a dlouho přisuzovány běžným plicním nebo srdečním chorobám. Zvyšování povědomí o chorobě mezi lékaři, ale i laiky, může významně zkrátit stále neúměrně dlouhou dobu nutnou ke stanovení správné diagnózy.

Plicní hypertenze, která je důsledkem opakované plicní embolie (vyskytuje se asi u 4 % těchto nemocných po 2 letech od plicní embolie) není jen léčitelná, ale také vyléčitelná. Léčbou volby je chirurgické odstranění zbytků po prodělané plicní embolii z plicních cév. Tento způsob léčby se provádí i v České republice.

„Léčba plicní hypertenze je a v budoucnu bude jistě předmětem mnoha výzkumných programů. Již dnes však lze osud nemocných zásadně zlepšit poskytnutím stávající léčby včas a správně diagnostikovaným pacientům. Klíčem k tomu je zvyšování povědomí o plicní hypertenzi. Pacienti s podezřením na ni by se měli ihned obracet na své praktické lékaře nebo internisty, “ dodává MUDr. Pavel Jansa.

Připravila: Katka
Foto: Sdružení pacientů s plicní hypertenzí
23. 1. 2018

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků