Medicína

Poruchy erekce

Erektilní dysfunkce (ED) představuje poměrně častý medicínský problém, který zcela zásadním způsobem negativně zasahuje nejenom do kvality života muže, ale který může být i prvním signálem daleko závažnějších onemocnění, které se dostaví sice později, ale zanedlouho.

Erektilní dysfunkce je trvalá neschopnost (nejméně 6 měsíců) dosáhnout a/nebo udržet dostatečnou erekci pro uspokojivý sexuální styk. Příčiny ED mohou být psychogenní, organické nebo smíšené. 10-15 % případů ED je způsobeno vedlejšími účinky farmakoterapie pro jiná onemocnění, nejčastěji hypertenzi.


Klinickým projevem ED je chybějící, nedostatečná nebo nespolehlivá erekce, která znemožňuje nebo znesnadňuje uskutečnění uspokojivého sexuálního styku. Základem diagnózy je anamnéza, fyzikální a psychosexuální vyšetření, v indikovaných případech laboratorní testy a funkční vyšetření.

Anamnéza

Anamnéza je zaměřena na celkový zdravotní stav, sexuální funkce, dlouhodobé medikace a psychosociální zázemí pacienta. Diagnostikujeme typ poruchy sexuální dysfunkce (porucha erekce, ejakulace, orgasmu…). Je nutno zjistit, zda sexuální dysfunkce je závislá na vlivech prostředí, na partnerovi, zda je přítomna při masturbaci. Podrobně je třeba se dotázat na predisponující onemocnění, jako je ateroskleróza, diabetes mellitus, arteriální hypertenze, dyslipidémie. Důležité jsou především veškeré prodělané operace, onemocnění či úrazy páteře a míchy, systémová onemocnění, farmakologická anamnéza, užívání alkoholu a drog. Vhodným doplňkem je standardizovaný dotazník IIEF (International Index of Erectile Function).

Fyzikální vyšetření

Při klinickém vyšetření se zkoumají především sekundární pohlavní znaky, distribuce podkožního tuku, stavu výživy kůže. Vyhodnocuje se velikost varlat a jejich konzistenci, přítomnost testikulární atrofie. Pohmat penisu může odhalit tzv. plastickou induraci penisu, která se na ED může také podílet. Při pohmatovém vyšetření konečníku se posuzuje velikost, tvar a konzistence prostaty, semenné váčky, napětí análního svěrače a výbavnost určitých specifických reflexů.

Laboratorní vyšetření

Vyšetřuje se hladina testosteronu (celkového, volného, FAI), prolaktinu, luteinizačního hormonu, folikulostimulačního hormonu, prostatického specifického antigenu, urey, kreatininu, glykémie, cholesterolu a triglyceridů.

Funkční testy

Aplikace vazoaktivních látek inrakavernózně je miniinvazivní metoda k posouzení erektilní kapacity penisu. Pokud pacient po aplikaci PGE1 (5-10 µg) do topořivých těles dosáhne v průběhu 15 minut plnou erekci a tato trvá déle než 30 minut, jsou tepenné, žilní i sinusoidální složky mechanismu erekce neporušeny.

Na toto vyšetření může navázat dynamické dopplerovské sonografické vyšetření a. profunda penis. Faloarteriografie je selektivní angiografie vnitřní tepenného řečiště ilické artérie a artérie penisu. Provádí se u přísně indikovaných pacientů (např. mladí muži po úrazech pánve), u kterých je předpoklad izolovaného postižení arteriálního řečiště a plánuje se chirurgické řešení.

Dynamická kavernozometrie a kavernozografie jsou dvě metody vhodné k funkčnímu i anatomickému vyšetření venózního systému kavernózních těles a jsou indikovány u pacientů před rekonstrukční operací cév penisu. Pánevní a genitální svalová aktivita vykazuje stejné funkční změny jako svalovina kavernózní – v klidu stav kontrakce, po stimulaci relaxace. Přístrojová vyšetření hodnotící funkci svaloviny pánevního dna jsou známá z oblasti urodynamiky.

Zdaleka nejméně invazivním testem je vyšetření tak zvané noční tumescence penisu. Je možno ho provádět pomocí vysoce sofistikovaného zařízení, které bývá k dispozici ve speciálních laboratořích anebo pomocí jednoduchého snadno dostupného testu, který vám představíme dnes. I když jeho výsledky musíme hodnotit s opatrností, přestavuje důležitý prvek v diagnostickém procesu a navíc prvek, který si muž může zhodnotit sám

Doma v soukromí si můžete vyzkoušet Test erekce

Protože je spontánní spánková erekce nezávislá na psychických příčinách a přímo závislá na vážných organických příčinách, může každý doma velmi jednoduše zjistit svůj problém. Za tímto účelem byl vyvinut a patentován (PATENT Č. 299051) „Test erekce“ – perforovaný proužek papíru, který dotyčný aplikuje před usnutím na svůj neztopořený penis. Pokud byl proužek aplikován správně a ve spánku došlo k spontánní spánkové noční erekci, bude proužek ráno přetržený. V případě, že proužek není opakovaně porušen, může se skutečně jednat o některý ze zdravotních problémů, jako vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak nebo vysoká hladina krevního cukru.
 

Autor: MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Foto: iStock
7. 2. 2017

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků