Medicína

Rekonstrukce prsu po nádorovém onemocnění

Sbírání lístečků

Nádorové onemocnění změní život každého člověka. Pokud jde o rakovinu prsu, ženy trápí často psychické problémy spojené se ztrátou symbolu ženství. Díky možnostem estetické medicíny je však dnes již možné prsa rekonstruovat a zacelit tak šrámy nejen na těle, ale i na duši.

Cílem rekonstrukce prsu je náhrada veškeré chybějící tkáně. Lékaři se přitom maximálně snaží o vytvoření prsu, který je prakticky k nerozeznání od toho původního. K rekonstrukci se používají různé materiály. Buď jde o cizí materiály, o vlastní tkáň, nebo také kombinaci obou.

Rekonstrukce s využitím cizího materiálu
V současné době mají v této oblasti jednoznačně největší uplatnění silikonové implantáty. Využívají se pro rekonstrukci prsů buď v podobě jednoduchého vložení implantátu při zachovalém a dostatečném kožním krytu, nebo v kombinaci s tzv. tkáňovou expanzí, kdy se při nedostatečném prostoru postupně roztahuje kožní kryt pomocí silikonových sáčků naplněných speciálním roztokem. Po několika týdnech se expandér odstraní a do vzniklé dutiny se vloží implantát. V obou případech se implantát vkládá pod velký prsní sval.

Rekonstrukce prsu s využitím vlastní tkáně a cizího materiálu
Kombinace vlastní tkáně a silikonového implantátu představuje jednu ze základních metod v rekonstrukční chirurgii prsu. Nachází své uplatnění všude tam, kde nedostatek kůže a její kvalita neumožní prosté použití implantátu nebo v případech, kdy prs nepostižené strany je co do hmotnosti větší a jeví známky poklesu. Z vlastní tkáně se nejčastěji využívá přetočený kožní lalok, posuvný břišní lalok nebo přetočený široký zádový sval. Vlastní tkání se doplní nedostatečný kožní kryt, který se poté vyplní implantátem a po 3 měsících je možná i rekonstrukce dvorce a bradavky.

Rekonstrukce prsu pouze vlastní tkání
Velkou předností této metody je, že nemusí být kombinována ke zvětšení objemu cizím materiálem. Nejčastěji se pro rekonstrukci prsu odebírá přední stěna břišní, která mimo jiné poskytuje kůži a tuk v množství dostatečném pro rekonstrukci běžně velkého prsu.

Rekonstrukce pouze části prsu
V posledních letech se stále více uplatňují prs šetřící výkony, při kterých se odstraní nádor, ale co největší část prsu se ponechá neporušená. I když tyto operace respektují tvar a přiměřeně i objem a velikost původního prsu, dochází stále ke změně prsu v různém rozsahu (dle velikosti nádoru a jeho umístění).

„Rekonstrukce prsů po těchto výkonech jsou velmi pestré a souvisí s velikostí defektu po odstranění nádoru a s místem, kde se nádor nalézal. Obvykle je však nutná i úprava druhé strany, a to občas i v kombinaci s cizím materiálem,“ vysvětluje uznávaný plastický chirurg Jan Měšťák, přednosta Kliniky plastické chirurgie Na Bulovce. 

Subkutánní (podkožní) mastektomie
Při subkutánní mastektomii se odstraňuje celá mléčná žláza. Tato metoda představuje jednu z možností chirurgické léčby nezhoubného postižení prsu u žen s vysokým rizikem vzniku rakoviny prsu. Rozdíl tedy spočívá oproti předchozím metodám v tom, že se žláza odstraňuje preventivně, nikoliv jako reakce na zjištění nádorového onemocnění.

„Při subkutánní mastektomii se odstraní celá žláza s ponecháním kůže a dvorce s bradavkou. Rekonstrukce takto operovaného prsu spočívá v doplnění ztraceného objemu buď vlastní tkání, nebo implantáty,“ vysvětluje MUDr. Jan Měšťák.

Rekonstrukce dvorce a bradavky
Rekonstrukce dvorce a bradavky představuje konečnou etapu rekonstrukce prsu po mastektomii. Zpravidla se provádí v odstupu 3 měsíců po vytvoření tvaru a velikosti nového prsu. „Pro převážnou většinu žen je tato rekonstrukce jakýmsi symbolem kompletní obnovy prsu s možností jejich opětovného návratu do plnohodnotného osobního a společenského života. Žena opět může vnímat své tělo jako nenarušený celek a vrátit se k normálnímu životu,“ uzavírá téma, kterým si musela projít už řada žen, MUDr. Jan Měšťák. Díky plastické chirurgii se tak ročně může k běžným životním radostem vrátit čím dál tím více žen.

 

 


Připravila: Zuzana
Foto: Klinika plastické chirurgie Na Bulovce 
14. 5. 2014

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků