Medicína

Senior s Alzheimerem: Jak pro něj vybrat vhodný domov?

Sbírání lístečků

Pokud se staráte o nemocného s Alzheimerovou chorobou, možná jste dospěli do stádia, kdy pro něj hledáte vhodné zařízení. Jak ho ale najít?

Rozhodnutí, zda pečovat o nemocného s Alzheimerem doma, anebo v určité fázi choroby raději využít odborných pobytových služeb, je velice složité. Ale když už dospějete k tomu, že sami dále nebudete moci péči zajišťovat, začněte co nejdříve s hledáním vhodného domova. Jak na to? Poradíme vám společně s Alicí Frimlovou z Centra spokojeného stáří Alzheimer Care.

Kde hledat informace

Nejlépe na internetu. „Trochu složitější je to přes Registr poskytovatelů na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1417160653201_1). Další možnost nabízí webové stránky jednotlivých krajů, kde jsou uvedené jak příspěvkové organizace poskytující tyto služby, tak mnohdy všechny v rámci kraje. Ale poradit vám by měli na každém městském úřadě, nejlepší jsou pověřené úřady III. stupně (bývalá okresní města), kde mívají větší přehled. Poradenství tohoto typu poskytují i jakékoliv sociální služby a to i na telefon,“ vysvětluje Alice Frimlová. Praktický přehled o zařízeních v rámci celé CŘ najdete také na webové adrese: www. alzheimer.cz.

Jak zjistit, zda jde o kvalitní služby

Jako všude jinde, i tady jsou nejspolehlivější dobré reference od někoho, kdo daný domov se zvláštním režimem (jak se zařízení pro lidi s Alzheimerem označuje) zná osobně. Hodně ale napoví návštěva – jeďte se do vámi vybraných domovů osobně podívat. Už jen ze samotného vybavení domova a chování personálu si uděláte určitý obrázek. Oslovují obyvatele důstojně? Ptají se jich, co by chtěli, nebo nařizují, co mají dělat? Vidíte na chodbách třeba spoře oděnou babičku, kterou vedou či vezou do koupelny a podobně? Důležité je i to, co chce personál vědět od vás, a to nejen, jaké léky dotyčný užívá, ale zda se zajímá i o jeho zvyky a rituály, zjišťuje, co má rád a co mu naopak vadí.

Co musí zařízení se zvláštním režimem splňovat

„Pokud domov provozuje sociální službu, která je registrovaná, musí se řídit takzvanými Standardy kvality sociální služby. Zde se definuje, jak mají jednotlivé činnosti v domově vypadat, jaká dokumentace se k nim vede, jaká je při nich úloha samotného obyvatele a podobně. Například jeden ze Standardů hovoří o tom, že průběh sociální služby musí být dopředu plánovaný, a to za účasti obyvatele – on si řekne, co by rád, co mu vyhovuje, jakou pomoc potřebuje. A pokud toho už není schopný, průběh služby se plánuje ve spolupráci s rodinou a na základě pozorování obyvatele a jeho reakcí na to, co se mu líbí, nebo nelíbí,“ podotýká Alice Frimlová.

Náš tip: Některé domovy se můžou pochlubit certifikátem Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. A to na základě výsledků auditu v zařízení zájemce o certifikaci, vždy na určitou dobu.

Jak je to s placením

Pobyt v každém domově, ať je státní, či soukromý, je třeba hradit. Rovněž je dobré vědět, že pokud váš nemocný pobírá příspěvek na péči a využívá pobytovou sociální službu, náleží příspěvek této službě bez rozdílu právní formy. Tato služba však musí být registrovaná u krajského úřadu a tím podléhá i kontrole kvality ze strany státních úřadů, což je také určitá pojistka pro rodinu.

Text: Marcela
Foto: Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care
18. 12. 2014

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků