Medicína

Těhotenství a zánět slepého střeva: jak jdou dohromady?

Sbírání lístečků

Budoucí maminky se zpravidla mnohdy obávají potenciálních zdravotních komplikací, které ale ani nemusí souviset právě s jejich požehnaným stavem. Platí to i v případě zánětu slepého střeva?

O této problematice jsme hovořili s MUDr. Ferdinandem Polákem, náměstkem pro zdravotní péči MZ ČR.


Jak často se u těhotných diagnostikuje zánět slepého střeva?

Naštěstí se jedná o poměrně vzácné situace. Těhotenství nijak nezvyšuje riziko zánětu slepého střeva.
 

Ve kterém trimestru je to nejnebezpečnější?

V případě akutního zánětu slepého střeva je vždy žádoucí rychlé řešení. Operace sama o sobě není z technického hlediska nijak složitá a riziko z anestézie i ze samotné operace je pro těhotnou určitě mnohem menší, než riziko z případných komplikací, které by mohly vzniknout při ponechání zaníceného apendixu v těle. Pak by hrozil i zánět pobřišnice nebo dokonce celková sepse (lidově řečeno otrava krve). A to už by mohlo jít i o život.

Pokud jde o typ anestézie, tak bych asi volil spíše šetrnou celkovou anestézii. Jedná se totiž o poměrně krátký výkon. Někdy navíc prováděný laparoskopicky, přičemž u laparoskopie není samostatná epidurální anestézie vhodná.


Nemůže operační výkon ohrozit dítě?

Jedná se o rutinní, chirurgicky většinou nekomplikovaný výkon a ani léky podávané při anestézii dítě v děloze nijak neohrozí. Samozřejmě vždy je dobré lékaře o svém těhotenství před zahájením výkonu informovat.
 

Jak vypadá péče po operaci?

Pooperační péče se nijak výrazně neliší od pooperační péče u jiného pacienta po stejné operaci. Jen je potřeba pečlivěji kontrolovat hojení rány, protože břišní stěna je ve větším tahu. Dále je třeba hlavně v časném pooperačním období sledovat krevní obraz a především parametry srážení krve, protože to se v těhotenství mění. Většinou je nutná důslednější prevence tromboembolické nemoci.
 

A co když žena ztratí při operaci hodně krve?

Při operaci slepého střeva by krevní ztráta měla být minimální, tudíž nevyžadující podání krevní transfúze. Ta by přicházelo v úvahu spíše až u závažných komplikací, ke kterým však při včasném stanovení diagnózy a rychlém operačním řešení dochází zcela raritně.
 

Má na průběh operace a případné pooperační komplikace vliv Rh faktor dítěte?

Problém by mohl nastat v případě, kdyby byla matka Rh negativní a dítě Rh pozitivní, a to většinou jen při druhém či dalším těhotenství. Matka by totiž tvořila protilátky proti svému dítěti. Ale reálně k tomu u nás nedochází, protože tato problematika je velmi dobře sledovaná rutinním vyšetřováním Rh kompatibility (shodnosti) matky a dítěte a v případě potřeby řešená podáváním imunoglobulinu anti-D ženě po porodu.


Připravila: redakce
Foto: iStock
15. 2. 2021
 

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků