Medicína

V protonovém centru najdou pomoc pacienti s rakovinou

Sbírání lístečků

V Praze na Bulovce se právě otevřelo Proton Therapy Centrum (PTC), v současné době nejmodernější zdravotnické zařízení tohoto typu na světě. Jde pracoviště určené pro léčbu onkologických onemocnění metodou protonového ozařování. Jeho roční kapacita je 2500 pacientů.

PTC je jediným zařízením tohoto typu ve střední a východní Evropě. Hlavní výhoda využívání protonového záření je širší spektrum léčby zhoubných nádorů v blízkosti životně důležitých orgánů. Protonový paprsek cíleně likviduje pouze napadené buňky a nepoškozuje zdravou tkáň. To vede mimo jiné i k daleko lepšímu zachování kvality života v době po ukončení léčby. Pacienti na jednotlivá ozáření docházejí ambulantně s výjimkou dětských pacientů, u nichž se zákrok provádí v anestezii.

Unikátnost českého protonového centra nespočívá ovšem pouze v nejmodernější dostupné technologii, nýbrž i v kolektivu špičkových odborníků, kteří se o klienty starají. Samozřejmostí je rovněž vstřícnost a vřelý přístup personálu, který je schopný postarat se kupříkladu i o zajištění ubytování pro mimopražské pacienty. PTC je určeno primárně pro začlenění do systému českého zdravotnictví, poptávka je však i od zahraničních pacientů.

Léčit se zde budou pacienti, pro něž je metoda radioterapie vhodná. Jedná se o děti, dále pacienty s nádory plic, prostaty, hlavy a krku, mozku nebo slinivky břišní. Centrum je zastoupeno vlastní Odbornou radou pod vedením profesora Luboše Petruželky, přednosty Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK a Ústavu radiační onkologie FNB 1, LF UK v Praze. Členy rady tvoří další uznávaní specialisté z medicínských oborů a přednostové klinik či univerzitních pracovišť. O tom, že se PTC stává magnetem pro špičkové odborníky svědčí i skutečnost, že se v létě ujal funkce ředitele Proton Therapy Center Prof. Dr. Manfred Herbst, který osm let vedl protonové centrum Rinecker v Mnichově.

Připravila: zuzana

Foto: Archiv

16.1.2013

 

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků