Medicína

Znáte biologickou léčbu?

Sbírání lístečků

Jde o jeden z nejnovějších postupů současné medicíny v léčbě onkologických, ale i dalších onemocnění. Ačkoli je účinná a nemá závažné nežádoucí účinky, mnozí pacienti o její existenci nemají tušení, nebo si ji pletou s alternativní léčbou. Každopádně stojí za to, dozvědět se o ní víc.

Biologická léčba má zatím nejširší uplatnění u pacientů s karcinomy prsu, tlustého střeva, hlavy, krku, plic, ledvin, jater, zažívacího traktu nebo u nádorových chorob krve. Osvědčuje se často také v revmatologii, očním lékařství, u těžkých alergických onemocnění nebo při léčbě lupénky. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že jde o jednoduchý způsob, jak vyřešit celou řadu závažných zdravotních problémů. Jenže tak jednoduché to není.

O co vlastně jde?
Řeč je totiž o velice individuálním přístupu, při kterém se musí léčebný program sestavit každému pacientovi doslova „na míru“. V potaz se bere typ onemocnění a jeho stádium. Terapii biologickým lékem je třeba správně načasovat. Lék totiž může nemocnému v různé fázi jeho nemoci poskytnout různou službu (zlepšit šanci na úplné uzdravení, prodloužit život, zmírnit příznaky atd.). Podmínkou správné indikace je znalost a správné vyšetření molekulárně biologických znaků nádoru, které „předpovídají“ účinnost léčby. Velikou nevýhodou biologické léčby je cena. Je totiž velice drahá. Jen pro představu – klasická léčba rakoviny prsu v nejtěžším stadiu stojí za rok až 120 000 korun, biologická léčba téměř milion.

V čem je výjimečná
Zjednodušeně řečeno – cílená onkologická (někdy se jí říká molekulární) biologická léčba působí přímo v místě, kde jsou v buňkách chorobné změny. Většinou jde o místečka (tzv. receptory) na povrchu buňky, které spouštějí proces, jehož výsledkem je chorobné množení buňky, růst a šíření nádoru. Zablokováním těchto receptorů se zastaví nádorový proces. Některé přípravky navíc podporují imunitní systém, nebo brání regeneraci nádorových buněk poškozených protinádorovou léčbou. Je tedy daleko šetrnější, než klasická chemoterapie, pro kterou jsou charakteristické nežádoucí účinky, jako je padání vlasů, nevolnost, zvracení, průjmy, poškození kůže a sexuálních funkcí. Je to proto, že silné dávky cytostatik zabíjejí nejen nádorové buňky, ale i buňky zdravé. Naproti tomu je biologická léčba zaměřena pouze na buňky tumoru.

Biologické léky se připravují pomocí biotechnologických metod. Některé z přípravků se podávají krátkou infuzí v týdenním či třítýdenním intervalu. Další se užívají v tabletách. Biologická léčba nenahrazuje chemoterapii, většinou se užívá společně. Pacienti, kterým biologická léčba nezabírá, tedy nezůstanou bez léčení. Cílená biologická léčba je považována za průlom v léčbě nádorů, protože významně zlepšuje prognózu pacienta. K nejpoužívanějším a osvědčeným patří například Avastin a Erbitux u rakoviny tlustého střeva a konečníku, Herceptin (a také nověji Avastin) u karcinomu prsu, Erbitux u nádorů hlavy a krku. Přibývají stále nové přípravky a „starší“ léky se osvědčují u dalších onemocnění. Ve stadiu ověřování účinků (u rakoviny plic a prsu) s velmi nadějnými výsledky je i léčebná vakcína.

Nežádoucí účinky
Nejčastěji čeká pacienty kopřivka nebo otok v místě, kde byla podána injekce s biologickou léčbou, chřipkové příznaky jako horečka, zimnice, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, únava a pobolívání svalů a kloubů, snížení krevního tlaku. Ve srovnání s klasickými léčebnými postupy jsou nežádoucí účinky biologické léčby podstatně mírnější a vyskytují se méně často, což je pro pacienty jednoznačně pozitivní zpráva. Podání biologických léků, tzv. monoklonálních protilátek, může vzácně v těle pacienta vyvolat alergickou reakci, která se nejčastěji projeví zarudnutím nebo dušností většinou při první aplikaci. I když je biologická léčba zatížená menší intenzitou nežádoucích účinků, její podání vyžaduje dobrou kondici pacienta.

Jak se k takové léčbě dostat?
V současnosti každý onkologický pacient, pro něhož je biologická léčba vhodná, ji dostane buď na onkologickém oddělení, kde je léčen, nebo je ošetřujícím onkologem poslán do nejbližšího Komplexního onkologického centra. Tento proces probíhá automaticky, přesto by se všichni pacienti měli aktivně ptát, zda by byla možnost použití biologické léčby v jejich případě zvažovaná a zda bude použita. Biologická léčba je pak hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Kde ještě hledat pomoc?
Informovanost o biologické léčbě se snaží přiblížit a zpřístupnit Poradenské centrum, které funguje při Všeobecné fakultní nemocnici a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A jak to zde funguje? Pacient zavolá, lékař se ho zeptá na typ nádoru, kde byl operován a léčen. Podle toho ho přesměruje na konkrétního odborníka. Nemocný se také dozví, jakou dokumentaci si má vyžádat a může se k příslušnému rovnou odborníkovi objednat. Podání biologické léčby je pak věcí lékařů onkologické kliniky.

Pokud máte otázky
S dotazy ohledně biologické léčby se mohou pacienti obrátit na pražské Poradenské centrum: 724 151 028, e-mailová adresa: biolecba@vfn.cz. Odpovědi na otázky lze získat i v brněnské konziliární ambulanci: 800 222 322. Seznam Komplexních onkologických center pak najdete na webových stránkách www.linkos.cz

Text: Zuzana

Foto: iStock

20.2. 2012

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků