Medicína

Spánek: jeho fáze i benefity

Sbírání lístečků

Máte problémy s obtížným usínáním, nočním probouzením nebo časným ranním probouzením? Znáte ten pocit nevyspání, trvalé únavy a následný pokles celodenní výkonnosti nebo poruchy nálad?

Podle webu ninds.nin.gov snížená kvalita spánku a nespavost mají nepříznivý vliv na psychickou i fyzickou stránku člověka.

Během spánku naše tělo relaxuje a obnovuje síly. Zatímco spíme, sníží se naše vnímání, tělesná teplota a tlak a zpomalí se dýchání. Ale i v tomto klidovém režimu jsou zachovány všechny životní funkce a pracuje i mozek. Proto se nám mimo jiné zdají sny.

Potřeba spánku je u každého jiná a v průběhu života se mění. Mnoho lidí, zvláště ve starším věku, si dělá starosti, že spí málo. Je to částečně pravda, protože si většinou po chvilkách dospí přes den, částečně je to přirozené, protože s přibývajícím věkem se procesy probíhající v těle zpomalují a potřeba dlouhého nočního odpočinku se snižuje. Ti, co pravidelně relaxují, potřebují také méně spánku a naopak při stresu či nemoci se potřeba zvýší. Tělo si zkrátka samo řekne, kolik dávky odpočinku potřebuje.

Usínání

Pocit, kdy se konečně po dlouhém dni dostaneme do postele a můžeme zavřít oči, je velmi příjemný. Zíváme, hledáme si tu nejpohodlnější polohu pro odpočinek. Usínání může trvat několik sekund ale i 15 až 20 minut. Záleží na stavu mysli a stupni únavy. Jsme ještě v kontaktu s okolním prostředím, i když si toho nevšímáme. Naše obranné systémy přestávají být ve střehu, ale v případě nutnosti ještě můžeme reagovat. Oči se pod zavřenými víčky začínají pohybovat dokola po očnici, dýchání je čím dál hlubší a pomalejší.

Fáze spánku

Spánek má několik fází, které se v průběhu noci střídají. Podle webu ninds.nin.gov jsou všechny  důležité. Pomalovlný hluboký NREM spánek je nutný k materiální a energetické obnově organizmu, REM fáze (rapid eyes movement) regeneruje naši psychiku a upevňuje paměť. Během této fáze se nám pohybují pod zavřenými víčky oči. Tělo je jinak nehybné a pracuje pouze srdce, bránice a hladké svalstvo. Dochází k celkovému uvolnění tělaPerioda REM spánku se u zdravého člověka objevuje nejméně třikrát za noc.

Spánek NREM (Non Rapid eye movement), která se dále dělí na tři stádia podle hloubky spánku. Během noci se fáze REM a NREM střídají v několika cyklech. Spánek dospělého člověka obvykle začíná postupným střídáním stádií NREM od prvního do třetího. Tento postup je občas přerušen tělesnými pohyby a částečným probuzením. Asi po 70-80 minutách se spáč obvykle krátce vrací do třetího nebo druhého stádia a následuje první fáze REM, která trvá asi 5-10 minut. Délka celého cyklu, od začátku prvního stádia NREM až po ukončení první fáze REM je asi 90-110 minut. V typických případech se tento cyklus opakuje čtyřikrát až šestkrát za noc. Přesný průběh spánkového cyklu je u každého jedince odlišný a mění se i s věkem.

Jak je to s našimi sny?

Zdají se nám ve fázi REM a během noci je jich dokonce několik tisíc. Snům dává obsah naše minulost, zážitky a emoce. Jaké sny se nám tedy zdají, to záleží na stavu naší mysli. Ráno po probuzení si je samozřejmě nepamatujeme. Abychom si totiž mohli sen uchovat v paměti, museli bychom se probudit v průběhu REM spánku. To je také důvod, proč si pamatujeme nejčastěji ranní sny. Z těch nás většinou vytrhne zvonění budíku.

Nespavost

Při dlouhodobé absenci spánku narůstá únava, emoční nevyrovnanost a klesá pozornost. Lidé často sahají po sedativech, což bývá někdy potíž. Léky totiž mají tu neblahou vlastnost, že potlačují REM fázi spánku. Tedy tu část, která je zásadní, protože při ní dochází k regeneraci těch nejsložitějších psychických procesů. Z toho vyplývá, že s hypnotiky bychom měli zacházet opatrně. Při dlouhodobých potížích se spánkem je dobré vyhledat specialistu na poruchy spánku nebo případně navštívit spánkovou laboratoř.

Nezapomeňte, že váš spánek ovlivňují i potraviny, které před spaním sníte. S lepším usínáním i spánkem vám mohou pomoci bylinky.

Připravila: Věra Hájková

Zdroj informací: www.ninds.nih.gov/health-information/public-education/brain-basics/brain-basics-understanding-sleep
Zdroj fotografií: Pixabay
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků