Medicína

Jak děti vnímají vůně: dívky jinak než chlapci

Sbírání lístečků

Všechno se mění, tedy i naše čichové preference. Proto není divu, že probíhají také výzkumy, které se věnují právě tomuto tématu. Jeden z nich se však zaměřil výhradně na děti. Co zjistil?

Odborný tým vedený docentem Janem Havlíčkem testoval několik stovek dětí v předškolním věku (5 až 6 let) a dětí prepubertálních a pubertálních (10 až 15 let). Testy probíhaly pomocí čichových per naplněných látkami s různými vůněmi, například pomeranče, česneku, skořice. Výzkum trval několik let a přetestování se dělo vždy v půlročních intervalech. A proč se vůbec odborníci pustili do tohoto projektu, který podpořila Grantová agentura ČR? Aby lépe a v širších souvislostech porozuměli čichovému vnímání u člověka.

Zaměření

Co je na tomto výzkumu, který probíhal pod hlavičkou Fakulty humanitních studií UK v Praze, zajímavé? Dosud se většina odborných studií zaobírala otázkou čichu u dospělých. Zaměřit se na děti není až tak obvyklé. Zmiňovaný výzkum se soustředil na zjištění, jak se vyvíjí čich u dětí. Jejich preferencí i s příchodem puberty.

Výsledky

Pokud budeme posuzovat skupinu dětí předškolního věku, pak je zřejmé, že děvčátka mají lepší čichové schopnosti než chlapci. Ostatně ke stejnému výsledku dospěly i dřívější studie, které se orientovaly na dospělou populaci, i zde na tom byly lépe ženy. Zajímavé je i to, že u starších, pubertálních dětí se prokázalo následující: když už byly schopné učit daný pach, vnímaly ho jako příjemnější, což platilo především u méně příjemných vůní.

Poznatky pro budoucnost

Je důležité zabývat se v základním výzkumu tím, jak se vlastně čich vyvíjí i co pro člověka znamená,“ říká doc. Jan Havlíček. „Poruchy čichu ve stáří mohou být jedním z prvních signálů pro řadu neurodegenerativních onemocnění, například Alzheimerovu či Parkinsonovu chorobu, a to ještě před tím, než se vůbec začnou objevovat první klinické příznaky těchto onemocnění. Výzkum čichu tedy může v budoucnosti přinést do poznání člověka další, tentokrát medicínský, rozměr,“ dodává odborník s tím, že zjištěné skutečnosti o vývoji čichových schopností v předškolním věku i dospívání zatím v odborné literatuře chyběla.

Ovlivní vůně naši váhu?

Většina požitku z jídla pramení z jeho vůně. To ví ostatně každý, kdo měl někdy rýmu,“ podotýká odborník. A vyslovuje úvahu, že například staří lidé možná nemají chuť k jídlu z toho důvodu, že se snižuje jejich schopnost vnímat vůně. Pak je zřejmé, že tento výzkum by mohl přinést další výsledky v oblastech týkajících se poruch příjmu potravy či obezitologie.

Připravila: Věra Hájková

Zdroj informací: Grantová agentura ČR, gacr.cz/divky-vnimaji-vune-jinak-nez-chlapci-vune-ktere-zname-jsou-nam-prijemnejsi-2/, docent Jan Havlíček
Zdroj fotografií: Grantová agentura ČR
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků