Medicína

Krev: její složení, funkce a dělení na krevní skupiny

Sbírání lístečků

Krev je velmi důležitou součástí lidského organismu. Jakou krevní skupinu máte, proč je zajímavé znát Rh-faktor a k čemu se využívá plazma? Zjistěte více o životodárné kapalině, která vám proudí žilami a tepnami.

Z čeho se krev skládá

Podle webu britannica.com je nejobjemnější složkou lidské krve plazma. Jedná se o žlutou tekutinu, která tvoří 55–60 % krve. Sama o sobě obsahuje 90 % vody, 2 % minerálních látek a 8 % plazmatických bílkovin. Další složky krve jsou krevní buňky: v jednom mililitru krve je přibližně 4–5 miliard červených krvinek, 4–9 milionů bílých krvinek a 150–300 milionů krevních destiček. Červené krvinky obsahují hemoglobin, který pomáhá přenášet kyslík po těle, bílé krvinky se podílejí na imunitním systému (např. chrání tělo před infekcemi a cizorodými látkami) a krevní destičky se podílí na srážení krve a zastavení krvácení při poranění.

Plazma

Darovat lze nejen plnou krev, ale také jen samotnou krevní plazmu. Procesu, při němž prochází krev separačním přístrojem, který plazmu odděluje a sbírá ji, se říká plazmaferéza. Zbývající části krve se vracejí zpět do oběhu. „Krevní plazma je zásadní surovinou pro výrobu životně důležitých léků. Darováním krevní plazmy dárci pomáhají zlepšovat kvalitu života těch, kteří tyto léky potřebují. Tyto léky bohužel nelze vyrobit jiným způsobem a na pomoci dárců krevní plazmy jsou tak závislé tisíce lidí,“ říká MUDr. Jana Zítková, odborný garant plazmaferetických center.

Krevní skupiny

Aby mohly být krevní transfúze bezpečné, byl zásadní objev krevních skupin. Důležitou postavou na cestě za odhalením tajemství krve se stal český psychiatr a neurolog Jan Janský. Podle webu cs.wikipedie.org během svého výzkumu mimo jiné definoval čtyři základní krevní skupiny, které dnes označujeme jako A, B, AB a 0. Tímto objevem přispěl k rozvoji oboru hematologie. Dnes už víme, že ve střední Evropě je nejčastější krev „áčko“. Druhou nejpočetněji zastoupenou skupinou je „nula“ – erytrocyty této skupiny jsou univerzální a lze je podat i lidem s jinými krevními skupinami. Následuje skupina B a nejvzácnější je AB. Tato skupina zase může přijímat erytrocyty jakékoliv jiné skupiny.

Rh-faktor

U krve se určují nejen krevní skupiny, ale i takzvaný Rh-faktor. Podle webu cs.wikipedie.org byl při pokusech objeven antigen označovaný písmenem D. Jeho přítomnost se popisuje jako Rh+. Lidé, kteří jej naopak nemají, mají faktor Rh-. Celkem tedy existuje 8 typů krevní skupiny: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ a 0-. A podstatný je také Rh-faktor v těhotenství. Pokud je matka Rh-negativní a dítě je po otci Rh-pozitivní, může u ženy dojít při porodu k tvorbě anti-D protilátek a způsobit vážné komplikace v dalším těhotenství (pokud by bylo dítě opět Rh-pozitivní). Dříve kvůli tomu docházelo k potratům nebo úmrtím novorozenců, dnes už naštěstí lze vzniku protilátek zabránit podáním injekce imunoglobulinu ihned po porodu. I zde hrají nezastupitelnou roli dárci plazmy!

Připravila: Adéla Steinová

Zdroj informací: www.britannica.com/science/blood-biochemistry/White-blood-cells-leukocytes, www.wikiskripta.eu/w/Krevn%C3%AD_skupiny, cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_skupina, Amber Plasma
Zdroj fotografií: Pixabay
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků