Medicína

Tupozrakost u dětí: snížená zraková ostrost

Sbírání lístečků

Tupozrakost (amblyopie) je funkční vada zraku u dětí, která se projevuje jako snížená zraková ostrost.

Podle webu my.clevelandclinic.org je způsobena útlumem zrakového vnímání a nepřítomností zrakového vjemu. Vada většinou postihuje jen jedno oko a velmi často vzniká jako funkční komplikace šilhaní. Dá se sice léčit, ale pro úspěch je nezbytné začít co nejdříve, ideálně do pěti let věku dítěte.

Podle webu neovize.cz když člověk vidí dobře, pozorovaný předmět se zobrazuje na sítnicích obou očí a mozek oba obrázky spojuje do jednoho prostorového obrazu. Pokud je obraz z jednoho oka méně ostrý, mozek dostává dva rozdílné obrazy, a tak zrakové podněty ze slabšího oka vyřadí, aby nerušily obraz vytvořený zdravým okem. Zkrátka mozek zpracovává pouze obraz z oka, které zobrazuje sledovaný předmět správně.

Slabší oko mozek postupně potlačí a nepoužívá ho. Díky tomu oko ztrácí zrakovou schopnost a stává se tupozrakým. Ptáte se, čím může být tupozrakost způsobena? Je to třeba šilháním, ale také vrozenou kataraktou a jinými chorobami oka, vyšší refrakční vadou na jednom oku, nebo také astigmatismem či velkým rozdílem v dioptrických vadách obou očí.

Jak vypadá léčba

Je velice důležité, aby vada byla včas rozpoznána a s léčbou se začalo co nejdříve. Podle webu my.clevelandclinic.org je podmínkou úspěchu zahájit léčbu včas. Nejlépe do pěti let věku dítěte, kdy ještě není vývoj zrakového systému dokončen. Čím je dítě starší, tím pomalejší je obnova zrakových funkcí, a tím více klesá pravděpodobnost úplného vyléčení. V dospělosti funkci zrakových center již nijak ovlivnit nelze.

Podle webu my.clevelandclinic.org je základem léčby odstranění příčiny, která tupozrakost způsobila. Proto se nejprve přistupuje k léčbě oční nemoci, operaci šilhání, předepisují se brýle apod. Vzhledem k tomu, že tupozraký člověk nemocné oko nepoužívá, je bezpodmínečně nutné oko znovu donutit k činnosti. Při používání obou očí však mozek stále dává přednost obrazu ze zdravého oka, proto se v rámci léčby zdravé oko zakrývá – přelepuje se oční náplastí, používají se kontaktní čočky nebo okluzory na brýlích. Zakrytím zdravého oka pak veškeré zrakové vjemy musí zpracovávat jen oko postižené.

Podle webu neovize.cz jsou důležitou součástí léčby tzv. pleoptická cvičení, která se zaměřují na rozvoj vnímání světelných podnětů, rozvoj barvocitu, zlepšení orientace v prostoru, na výcvik zrakově motorické orientace atd. Cvičení je založeno na principu oko-ruka, oko-noha, oko-paměť a maximálně využívá hravost a fantazii dítěte. V rámci cvičení může dítě provádět různé úkony na speciálních přístrojích v ordinaci lékaře, ale cvičit lze také doma formou různých her a aktivit jako je házení na cíl (do koše, do krabice), ale také chůze po čáře, prohlížení obrázků, navlékání korálků, kreslení, obtahování, vystřihování, skládání mozaiky – ideální je jakákoli činnost, při které musí dítě namáhat tupozraké oko. Nezbytným předpokladem úspěchu je tedy vždy spolupráce rodičů s lékaři, takže se nebojte na cokoli zeptat, požádejte o rady a doporučení pro domácí cvičení a určitě nepodceňujte další pravidelné kontroly v termínech daných lékařem.

„Tupozrakost je jedním z hlavních důvodů, proč dítěti předepsat brýle. Brýle se nepředepisují podle subjektivního hodnocení dítěte, tj. s jakými dioptriemi vidí lépe. Brýle u dětí se zásadně předepisují na základě tzv. cykloplegie. Cykloplegie je roztažení zorničky a povolení ostřícího svalu do blízka kapkami (většinou se čeká asi 45 minut), následuje proměření dioptrií přístrojem-autorefraktorem a předepsání brýlí. Důležité je uvědomit si, že nasadíme-li tupozrakému dítěti brýle, tak na ně zpočátku nijak dobře nevidí. Je proto dobré, aby byli rodiče instruováni, že i přesto má nošení brýlí smysl,“ vysvětluje MUDr. Eva Jerhotová.

Jak poznáte tupozraké dítě?

Vadu na očích nijak nepoznáte, ale můžete si všímat chování dítěte. Tupozraké dítě může sklánět hlavu na stranu, mhouří oči, přivírá jedno oko. Většinou tyto děti bývají nemotorné, často zakopávají, vráží do věcí, mají problém zachytit míč apod. A do některých her se proto velmi nerady zapojují.

Kdy navštívit očního lékaře?

Pravděpodobně se svým dítětem pravidelně dochází na preventivní prohlídky k dětskému lékaři, ten by měl základní oční vyšetření provádět a na případné odchylky upozornit. Máte-li v rodině oční vady, šilhání či tupozrakost, je ideální navštívit lékaře v 18- 24 měsících věku dítěte. A to i tehdy, pokud dítě žádné zjevné potíže nemá. V každém případě byste měli k očnímu lékaři zajít preventivně před dosažením čtvrtého roku věku. Pokud dítě šilhá (občasné šilhání jednoho oka do šesti měsíců se považuje za normální), návštěvu lékaře neodkládejte.

Připravila: Věra Hájková

Zdroj informací: my.clevelandclinic.org/health/diseases/10707-amblyopia-lazy-eye, www.neovize.cz/jake-jsou-ocni-vady-a-onemocneni/tupozrakost/
Zdroj fotografií: Pexels
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků