Wellness

Domácí násilí: téma, které si zaslouží diskuzi za otevřenými dveřmi

I když se nikdo na světě nemá právo chovat násilně, přesto je násilí na ženách jedním z nejčastějších násilných činů.

Zneužité ženy žijí v tichosti a je potřeba tuto bariéru prolomit!

Podpořme je a ukažme jim, že v tom nejsou samotné, že cesta ven existuje. Cyklus násilí se často opakuje až 35 x, než žena pochopí, že už to dál nezvládá. Tato situace navíc často ovlivní i dítě, ačkoliv nemusí být přímým svědkem násilí. Místo otázky „Proč v takovém vztahu zůstáváš?“ klademe spíše „Jak ti můžeme pomoci?“. Cílem kampaně Avon za otevřenými dveřmi je vyzvat veřejnost, aby prolomila své mlčení a nebála se promluvit nahlas. Každý z nás má právo žít život bez násilí, v bezpečí a v pokoji.

Kdy, pokud ne teď?

Kdo, když ne my společně? Domácí násilí je téma, o kterém se mluví velmi těžko – o to víc je důležité neustále pracovat na tom, aby svět byl bez násilí na ženách. Společnost Avon se o domácím násilí nikdy nebála mluvit nahlas a dělá to už od roku 2008 prostřednictvím charitativního projektu Avon proti domácímu násilí. Součástí tohoto projektu je i spolupráce s nevládní organizací ProFem. Novou tváří našeho projektu je Hanka Kynychová, která spojila své síly s dlouhodobou ambasadorkou za Slovenskou republiku Simonou Salátovou a s ředitelkou Aliance žen Slovenska Katarínou Farkašovou v rámci kampaně Za otevřenými dveřmi.

Proč jsou tyto dveře otevřené?

Protože aktuální situace, pandemická opatření a s nimi spojená izolace se staly velmi nebezpečným prostředím pro oběti domácího násilí. Listopadová kampaň Za otevřenými dveřmi hovoří o domácím násilí v sérii třech videí, která se snaží definovat problematiku, poukázat na její řešení, šířit osvětu a motivovat ženy k prolomení mlčení.

Ženy totiž bohužel často nedokáží rozpoznat ten moment, kdy už dochází k domácímu násilí. To může mít formu nejen fyzického ataku, ale i sociálního, ekonomického či sexuálního. Jednou z nejčastějších forem je však násilí psychické.

K domácímu násilí dochází bohužel po celém světě, a to nejen v období listopadu. Avšak právě 25tý listopad je Mezinárodním dnem skoncování s násilím páchaným na ženách. Tímto dnem začíná i celosvětová 16-denní aktivační kampaň proti genderově podmíněnému násilí, do které se kosmetická společnost Avon každoročně zapojuje. Cílem této aktivity je ukončit násilí páchané na ženách. Každá 4 žena na světě totiž zažívá některou z forem násilí, bez ohledu na to, kolik má roků, jak vypadá, jaký je její zdravotní stav, odkud pochází, co vystudovala či jaké jsou její sociální nebo majetkové poměry.

Hlavní prioritou společnosti Avon je tedy jednoznačně zdraví žen. Avon dokáže už 135 let nadchnout a zmobilizovat miliony lidí po celém světě k podpoře smysluplných projektů.

V rámci projektu Avon proti domácímu násilí představila společnost Avon tento rok nové charitativní symboly. Ty jsou inspirované projevem sounáležitosti a podpory ženám, které si procházejí těžkými chvílemi. Koupí Avon symbolů a předmětů s motivem „nekonečna“ můžete tento projekt podpořit i vy! Z každého prodaného symbolu poputují finanční prostředky na boj proti domácímu násilí. Spolu tvoříme lepší svět. Malým gestem k velkým změnám!

Zjistěte si o této problematice více.

Na youtube společnosti Avon CZSKZ se podívejte na sérii jedinečných videí, kde o násilí páchaném na ženách mluví právě Simona Salátová společně s Katarínou Farkašovou.

Ženy, které jsou obětí domácího násilí, se mohou obrátit na proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, které provozuje telefonickou linku 777 012 555. Specializovaná infolinka je určena všem osobám starším 16 let, které zažily sexuální násilí v dětství, dospívání nebo v dospělosti, ať už se jedná o útok před několika lety či aktuální nebo nedávný. Infolinka je taktéž určena osobám blízkým obětí, které se chtějí poradit například o tom, jak citlivě o tématu hovořit nebo jak svého blízkého podpořit.

Připravila: Katka Soušková
Zdroj: Avon
Foto: iStock

Zdroj informací: Avon
Zdroj fotografií: iStock
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Webozdravi.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků